Số - ký hiệu: 255/QĐ-STP Ngày ban hành: 03/12/2021
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: ISO
Trích yếu: Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang phù hợp Tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO 9001:2015 (Rà soát năm 2021)
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: