CHUYÊN MỤC >> Giám định tư pháp
Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Ngày 18/12/2020, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Thứ 3, 22/12/2020Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Bổ nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự

Thứ 3, 28/7/2020


Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Bổ nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự

Thứ 3, 14/5/2019


Công văn số 1180 /STP-BTTP ngày 05/12/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v đăng tải Danh sách tổ chức giám định tư pháp, người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 10/12/2018


Kế hoạch số 48/KH-STP ngày 12/10/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kiểm tra tổ chức và hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2018

Thứ 2, 22/10/2018


Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250)

Ngày 06/7/2018, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

Thứ 2, 16/7/2018


Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 21/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 23/5/2018


Kế hoạch số 39/KH-STP ngày 06/10/2017 của Sở Tư pháp

Kiểm tra tổ chức, hoạt động của tổ chức giám định tư pháp năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Thứ 2, 9/10/2017


Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp

Ngày 16/8/2017, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp. Đồng chí Hà Quang Giai, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và trực tiếp làm báo cáo viên Hội nghị.

Thứ 3, 22/8/2017Tổng số: 14 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang