CHUYÊN MỤC >> Ngày pháp luật
Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Tổ chức Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019

Thứ 6, 20/9/2019


Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019

Thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-BTP ngày 17/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019, Công văn số 2213/BTP-PBGDPL ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật...

Thứ 3, 10/9/2019


Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và triển khai các Luật...

Ngày 06/11/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua. Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Ủy viên...

Thứ 3, 13/11/2018


Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 6/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và triển khai các luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua.

Thứ 4, 7/11/2018


Kế hoạch số 91/KH-STP ngày 01/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thứ 5, 11/10/2018


Công văn số 3507/BTP-PBGDPL ngày 19/9/2018 của Bộ Tư pháp

V/v phối hợp gửi tư liệu phục vụ công tác truyền thông hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018

Thứ 4, 26/9/2018


Công văn số 2787/BTP-PBGDPL ngày 30/7/2018 của Bộ Tư pháp

V/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018

Thứ 6, 3/8/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, phát động cuộc thi...

Ngày 09/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” và triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015. Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Ủy viên Ban...

Thứ 6, 10/11/2017


Công văn số 5025/BTP-PBGDPL ngày 31/10/2017 của Bộ Tư pháp

V/v phối hợp tổ chức hưởng ứng truyền thông về ngày pháp luật 2017

Thứ 2, 6/11/2017
Tổng số: 12 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang