CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Kế hoạch số 03/KH--STP ngày 09/01/2022 của Sở Tư pháp

Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 -2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 10/1/2022


Kế hoạch số 53/KH-STP ngày 24/12/2021 của Sở Tư pháp

Triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma tuý

Thứ 6, 24/12/2021


Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma tuý

Thứ 2, 13/12/2021


Công văn số 4731/UBND-THCBKS ngày 02/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện Văn bản số 4854/BTTTT-CBC ngày 26/11/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thứ 5, 2/12/2021


Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 cảu Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm”

Thứ 2, 11/10/2021


Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm”

Thứ 3, 5/10/2021


Kế hoạch số 44/KH-STP ngày 04/10/2021 của Sở Tư pháp

Tuyên truyền pháp luật lưu động tại huyện Yên Sơn

Thứ 3, 5/10/2021


Công văn số 1077/STP-XDKTTHPL &PBGDPL ngày 27/9/2021 của Sở Tư pháp

V/v triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Thứ 2, 27/9/2021


Công văn số 1026/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 14/9/2021 của Sở Tư pháp

Về việc triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Thứ 4, 15/9/2021


Công vắn số 279-CV/ĐUK ngày 06/9/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Về việc lãnh đạo tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang – 190 năm hình thành và phát triển (1831-2021)”

Thứ 3, 7/9/2021Tổng số: 148 | Trang: 1 trên tổng số 15 trang