icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Phổ biến giáo dục pháp luật >> Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 04/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 2, 4/12/2023

Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng phí" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch số 114/KH-STP ngày 29/11/2023 của Sở Tư pháp Thứ 2, 4/12/2023

Kế hoạch Tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn

Kế hoạch số 109/KH-STP ngày 21/11/2023 của Sở Tư pháp Thứ 3, 21/11/2023

Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Thành Long, huyện Hàm Yên

Kế hoạch số 89/KH-SNV ngày 06/11/2023 của Sở Nộ vụ tỉnh Tuyên Quang Thứ 4, 8/11/2023

Tổ chức Hội nghịtriển khai thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022và tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Kế hoạch số 102/KH-STP ngày 03/11/2023 của Sở Tư pháp Thứ 2, 6/11/2023

Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang

Kế hoạch số 98/KH-STP ngày 24/10/2023 của Sở Tư pháp Thứ 4, 25/10/2023

Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn

Công văn số 3846/UBND-NC ngày 15/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 4, 16/8/2023

Về việc triển khai thi hành các luật, nghị quyếtđược Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5

Công văn số 340/PBGDPL-TTPB ngày 28/7/2023 của Bộ Tư pháp Chủ nhật, 30/7/2023

Về việc đăng tải Tài liệuhướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL

Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động Thừa phát lại Thứ 5, 30/3/2023

Ngày 15/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, có hiệu lực từ ngày 01/9/2020 (sau đây...
Tổng số: 195 | Trang: 1 trên tổng số 20 trang