CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 364/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 28/4/2021 của Sở Tư pháp

V/v tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 5, 29/4/2021


Công văn số 249/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 30/3/2021 của Sở Tư pháp

V/v khai thác, sử dụng tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử

Thứ 3, 30/3/2021


Kế hoạch số 17 /KH-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Thứ 2, 22/2/2021


Công văn số 115/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 18/02/2021 của Sở Tư pháp

V/v tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19

Thứ 6, 19/2/2021


Công văn số 103/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 09/02/2021 của Sở Tư pháp

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động bổ trợ tư pháp.

Thứ 3, 9/2/2021


Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 30/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân Phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 -04/10/2021) gắn với 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/1961 -04/10/2021)

Thứ 2, 1/2/2021


Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 30/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về Dân quân tự vệ

Thứ 2, 1/2/2021


Công văn số 74 /UBND-KGVX ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai thi hành Bộ luật Lao động

Thứ 3, 12/1/2021


Kế hoạch số 141 /KH-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thi hành Luật Thanh niên

Thứ 6, 8/1/2021


Công văn số 1095/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 02/12/2020 của Sở Tư pháp

V/v tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt và các vấn đề liên quan

Thứ 5, 3/12/2020



Tổng số: 115 | Trang: 1 trên tổng số 12 trang