CHUYÊN MỤC >> Hòa giải cơ sở
Công văn số 3291/BTP-PBGDPL ngày 08/9/2020 của Bộ Tư pháp

V/v hướng dẫn triển khai Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho hòa giải viên

Thứ 6, 11/9/2020


Quyết định số 1887/QĐ-BTP ngày 09/9/2020 của Bộ Tư pháp

Ban hành Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở

Thứ 5, 10/9/2020


Công văn số 782/STP-XDKTHPL&PBGDPL ngày 09/9/2020 của Sở Tư pháp

Về việc kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở

Thứ 4, 9/9/2020


Quyết định số 1852/QĐ-BTP ngày 01/9/2020 của Bộ Tư pháp

Ban hành Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên

Thứ 6, 4/9/2020


Hội nghị trực tuyến công tác dân vận trong hoạt động hòa giải

Ngày 13-7, các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự hội nghị...

Thứ 2, 13/7/2020


Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Công nhận Tập huấn viên hòa giải cấp tỉnh

Thứ 5, 2/4/2020


Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 31/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 1/8/2019


Công văn số 570 /STP- PBGDPL ngày 17/6/2019 của Sở Tư pháp

V/v kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở

Thứ 2, 17/6/2019


Công văn số 454 /STP- PBGDPL ngày 24/5/2019 của Sở Tư pháp

V/v hướng dẫn khen thưởng 05 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở

Thứ 6, 24/5/2019


Công văn số 36/STP-PBGDPL ngày 12/4/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v theo dõi tình hình thi thành pháp luật về hòa giải cơ sở

Thứ 2, 15/4/2019Tổng số: 21 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang