CHUYÊN MỤC >> Chứng thực
Quyết định số 71/QĐ-STP ngày 16/4/2018 của Sở Tư pháp

Phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp huyện Sơn Dương

Thứ 5, 19/4/2018


Quyết định số 159/QĐ-STP ngày 05/12/2017 của Sở Tư pháp

Phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp huyện Yên Sơn

Thứ 4, 6/12/2017


Công văn số 782/STP-XD&KTVB ngày 07/9/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong thời gian chờ bãi bỏ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND

Thứ 6, 22/9/2017


Công văn số 873/HTQTCT-CT ngày 25/8/2017 của Bộ Tư pháp

V/v quán triệt thực hiện chứng thực sơ yếu lý lịch

Thứ 3, 29/8/2017


Công văn số 404/STP-BTTP ngày 30/5/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v quán triệt việc thực hiện chứng thực Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài

Thứ 5, 1/6/2017


Công văn số 220/STP-BTTP ngày 29/3/2017 của Sở Tư pháp

V/v kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện pháp luật về chứng thực

Thứ 6, 31/3/2017


Công văn số 151/STP-BTTP ngày 14/3/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v quán triệt thực hiện một số quy định của pháp luật về chứng thực

Thứ 4, 15/3/2017


Công văn số 05/STP-BTTP ngày 04/01/2017 của Sở Tư pháp

V/v triển khai thực hiện phí chứng thực

Thứ 2, 9/1/2017Tổng số: 8 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang