CHUYÊN MỤC >> Chứng thực
Công văn số 04/STP-BT&HCTP ngày 06/01/2020 của Sở Tư pháp

V/v cập nhật thông tin hợp đồng,giao dịch đã thực hiện chứng thực vào Cơ sở dữ liệu chứng thực tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 6/1/2021


Quyết định số 233/QĐ-STP ngày 31/12/2020 của Sở Tư pháp

Phê duyệt Danh sách cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp thành phố Tuyên Quang

Thứ 5, 31/12/2020


Công văn số 999/STP-BT&HCTP ngày 02/11/2020 của Sở Tư pháp

V/v gửi văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực

Thứ 2, 2/11/2020


Công văn số 860/STP-BT&HCTP ngày 29/9/2020 của Sở Tư pháp

V/v trao đổi nghiệp vụ chứng thực

Thứ 4, 30/9/2020


Công văn số 3298/BTP-HTQTCT ngày 08/9/2020 của Bộ Tư pháp

Về việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Thứ 5, 10/9/2020


Công văn số 593/STP-BT&HCTP ngày 14/7/2020 của Sở Tư pháp

Về việc gửi văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Thứ 3, 14/7/2020Quyết định số 117/QĐ-STP ngày 27/6/2020 của Sở Tư pháp

Phê duyệt Danh sách cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp thành phố Tuyên Quang

Thứ 2, 29/6/2020


Công văn số 483/STP-BT&HCTP ngày 27/5/2020 của Sở Tư pháp

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thứ 2, 25/5/2020


Công văn số 336/STP-BT&HCTP ngày 14/11/2020 của Sở Tư pháp

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTPcủa Bộ Tư pháp

Thứ 3, 14/4/2020Tổng số: 20 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang