CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Công văn số 213/STP-HĐTDVC ngày 11/3/2020 của Sở Tư pháp

Về việc thu hồi văn bản

Thứ 5, 12/3/2020


Quyết định số 139/QĐ-STP ngày 05/9/2019 của Sở Tư pháp

Về việc cử công chức đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa 2019-2021

Thứ 6, 6/9/2019


Quyết định số 102/QĐ-STP ngày 28/6/2019 của Sở Tư pháp

Về việc nâng bậc lương đối với ông Lê Trọng Quỳnh, Lái xe Sở Tư pháp

Thứ 4, 3/7/2019


Kế hoạch số 25/KH-STP ngày 03/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp cho công chức Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 4/6/2019


Quyết định số 79/QĐ-STP ngày 04/5/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc nâng bậc lương đối với ông Đặng Đức Kiên, chuyên viên Văn phòng Sở

Thứ 5, 9/5/2019


Quyết định số 81/QĐ-STP ngày 04/5/2019 của Sở Tư pháp

V/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đối với bà Đoàn Diệu Thúy

Thứ 5, 9/5/2019


Quyết định số 78/QĐ-STP ngày 04/5/2019 của Sở Tư pháp

Về việc nâng bậc lương đối với bà Trương Thị Lan, chuyên viên phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 8/5/2019


Quyết định số 80/QĐ-STP ngày 04/5/2019 của Sở Tư pháp

Về việc nâng bậc lương đối với bà Nguyễn Phương Thúy, chuyên viên phòng Bổ trợ tư pháp

Thứ 4, 8/5/2019


Quyết định số 60/QĐ-STP ngày 29/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc nâng lương trước thời hạn cho bà Vũ Thị Minh Hiền, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ 4, 3/4/2019


Quyết định số 61/QĐ-STP ngày 29/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc nâng lương trước thời hạn cho bà Lại Khoa Lâm - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Thứ 4, 3/4/2019Tổng số: 113 | Trang: 1 trên tổng số 12 trang