CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Quyết định số 163/QĐ-STP ngày 23/9/2020 của Sở Tư pháp

Về việc giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Thứ 4, 23/9/2020


Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Hội năm 2020

Thứ 3, 22/9/2020


Quyết định số 153/QĐ-STP ngày 04/9/2020 của Sở Tư pháp

Về việc cử viên chức tham gia Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý hạng II đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt

Thứ 2, 7/9/2020


Quyết định số 148/QĐ-STP ngày 01/9/2020 của Sở Tư pháp

Về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đối với bà Đoàn Diệu Thúy

Thứ 3, 1/9/2020


Quyết định số 146/QĐ-STP ngày 26/8/2020 của Sở Tư pháp

Về việc nâng bậc lương đối với bà Bùi Thị Nguyệt

Thứ 4, 26/8/2020


Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 30/01/2020 của Sở Tư pháp

Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Sở Tư pháp năm 2020

Thứ 3, 18/8/2020


Quyết định số 143/QĐ-STP ngày 17/8/2020 của Sở Tư pháp

Về việc phân công Lãnh đạo Sở Tư pháp phụ trách các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 18/8/2020


Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 17/8/2020


Thông báo số 13/TB-HĐTDCC ngày 04/8/2020 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2019

Về việc lùi thời gian tổ chức thi tuyển công chức năm 2019

Thứ 4, 5/8/2020


Thông báo số 49/TB-UBND ngày 28/7/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Thứ 7, 1/8/2020Tổng số: 175 | Trang: 1 trên tổng số 18 trang