CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Quyết định số 91/QĐ-STP ngày 09/4/2020 của Sở Tư pháp

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức Nguyễn Kim Tuyến

Thứ 2, 12/4/2021


Quyết định số 93/QĐ-STP ngày 10/4/2021 của Sở Tư pháp

Về việc cử công chức đi học Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính K06-2021

Thứ 2, 12/4/2021


Quyết định số 90/QĐ-STP ngày 09/4/2021 của Sở Tư pháp

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Khổng Xuân Thành, Phó Chánh Văn phòngSở Tư pháp

Thứ 2, 12/4/2021


Quyết định số 89/QĐ-STP ngày 08/4/2021 của Sở Tư pháp

Về việc giao bổ sung chỉ tiêu nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc theo chỉ tiêu năm 2020 cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Thứ 5, 8/4/2021


Quyết định số 87/QĐ-STP ngày 01/4/2021 của Sở Tư pháp

Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra viên đối với bà Nguyễn Thị Vân

Thứ 6, 2/4/2021


Quyết định số 88/QĐ-STP ngày 01/4/2021 của Sở Tư pháp

Về việc nâng bậc lương đối với viên chức Đoàn Diệu Thúy

Thứ 6, 2/4/2021


Quyết định số 69/QĐ-STP ngày 01/3/2021 của Sở Tư pháp

Về việc xếp lương ngạch Thanh tra viên đối với bà Đỗ Thị Việt Hạnh,Phó Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 4/3/2021


Quyết định số 72/QĐ-STP ngày 03/3/2021 của Sở Tư pháp

Về việc cử viên chức Lê Thị Vân Anh, Đảng viên, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 1 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tham gia Lớp Trung cấp lý luận - hành chính K2 năm 2021

Thứ 5, 4/3/2021


Quyết định số 70/QĐ-STP ngày 02/3/2021 của Sở Tư pháp

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên...

Thứ 4, 3/3/2021


Quyết định số 03/KH-STP ngày 15/01/2021 của Sở Tư pháp

Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Sở Tư pháp giai đoạn 2021-2025

Thứ 3, 23/2/2021Tổng số: 217 | Trang: 1 trên tổng số 22 trang