CHUYÊN MỤC >> Luật sư
Kế hoạch số 35/KH-STP ngày 23/7/2019 của Sở Tư pháp

Kiểm tra tổ chức, hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 25/7/2019Quyết định số 08/QĐ-ĐLS ngày 16/4/2019 của Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang

Về việc kết nạp Luật sư Trần Hồng Lương

Thứ 5, 9/5/2019Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật sư tỉnh Tuyên Quang khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ 2, 6/5/2019


Kế hoạch số 20/KH-STP ngày 23/4/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Thứ 4, 24/4/2019


Quyết định số 929/QĐ-BTP ngày 18/4/2019 của Bộ Tư pháp

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

Thứ 4, 24/4/2019


Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 04/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Thứ 2, 8/4/2019


Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Vừa qua, tại Hội trường Sở Tư pháp, Đoàn luật sư tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội Đoàn luật sư lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Luật sư...

Thứ 7, 30/3/2019


Công văn số 422/BTP-BTTP ngày 01/02/2019 của Bộ Tư pháp

V.v triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP và Đại hội nhiệm kỳ Đoàn Luật sư

Thứ 3, 26/2/2019Tổng số: 15 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang