CHUYÊN MỤC >> Tài liệu tuyên truyềnHỎI - ĐÁP QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp xin giới thiệu quy định của Luật Tố cáo năm 2018 về bảo vệ người tố cáo, như sau:

Thứ 6, 26/7/2019


Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo

Thứ 4, 5/6/2019


ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

Ngày 15/11/2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (Luật số 29/2018/QH14); Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 29/11/2018 (Lệnh số 8/2018/L-CTN). Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được ban hành, thay thế Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà...

Thứ 3, 21/5/2019Tổng số: 43 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang