CHUYÊN MỤC >> Tài liệu tuyên truyềnĐề cương giới thiệu Luật Chứng Khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (sau đây gọi tắt là Luật Chứng khoán) được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019; Chủ tịch nước ký lệnh công bố số 18/2019/L-CTN, ngày 03/12/2019; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, thay thế Luật Chứng khoán số...

Thứ 5, 19/3/2020


HỎI- ĐÁP

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ VỆ SINH PHÒNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM, GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM, PHÒNG LÂY NHIỄM BỆNH TRUYỀN NHIỄM TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, KIỂM DỊCH Y TẾ BIÊN GIỚI

Thứ 2, 2/3/2020


HỎI- ĐÁP

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG BỐ DỊCH, BAN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP VỀ DỊCH, CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG DỊCH

Thứ 2, 2/3/2020Tổng số: 53 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang