icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Phổ biến giáo dục pháp luật >> Tài liệu tuyên truyền

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính Thứ 3, 21/11/2023

Luật Khiếu nại năm 2011 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2012, được sửa đổi bổ sung tại Điều 35 Luật Tiếp công dân năm 2013 (sau đây gọi chung là Luật Khiếu nại). Sở Tư pháp...

Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại và của Luật sư, trợ giúp viên pháp lý Thứ 3, 21/11/2023

Luật Khiếu nại năm 2011 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2012, được sửa đổi bổ sung tại Điều 35 Luật Tiếp công dân năm 2013 (sau đây gọi chung là Luật Khiếu nại). Sở Tư pháp...

Tìm hiểu quy định của pháp luật về giám hộ, Đăng ký giám hộ, đăng ký chấm dứt giám hộ, Đăng ký thay đổi giám hộ Thứ 5, 2/11/2023

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang trân trọng giới thiệu quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về giám hộ; quy định của Luật Hộ tịch năm 2014 (Luật Hộ tịch) về đăng ký giám hộ, đăng ký chấm dứt giám hộ; đăng ký thay đổi giám hộ, như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát... Thứ 2, 9/10/2023

Ngày 12/9/2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BNNPTNT Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (sau đây viết tắt là Thông tư số 06/2023/TT- BNNPTNT).

Bộ Tư pháp ban hành quy định mới về hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng Thứ 7, 7/10/2023

Ngày 02/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BTP Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng (sau đây viết tắt là Thông tư số 08/2023/TT-BTP).

Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh,... Thứ 6, 6/10/2023

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 24/6/2023;...

Chính phủ phê duyệt Chương trình tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật giai đoạn 2023 - 2030 Thứ 3, 3/10/2023

Ngày 13/9/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1056/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật giai đoạn 2023 - 2030” (sau đây viết tắt là Quyết định số 1056/QĐ-TTg). Chương trình đề ra mục tiêu cụ thể...
Tổng số: 323 | Trang: 1 trên tổng số 33 trang