HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP

Chọn Thể loại văn bản:
Chọn lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành văn bản:
Năm ban hành văn bản:
Nhập cụm từ tìm kiếm:

STTSố-KHNgày BHThể loạiCơ quan ban hànhTrích yếu
1 665/QĐ-BTP 06/05/2021 Quyết định Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025
2 400/STP-VP 06/05/2021 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
3 585/SXD-GĐXD 15/04/2021 Công văn Sở Xây dựng V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác thẩm tra phục vụ cho việc thẩm định Báo cáo NCKT, Báo cáo KT-KT, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
4 16/KH-STP 02/04/2021 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chương trìnhphòng, chống mại dâm năm 2021
5 262/STP-TTr 01/04/2021 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP
6 63/TB-VPCP 26/03/2021 Thông báo Chính Phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 77 của Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trung ương
7 15/KH-STP 25/03/2021 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021
8 733/UBND-KGVX 24/03/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc giavì trẻ em giai đoạn 2021-2030
9 51/BC-BTP 24/03/2021 Báo cáo Bộ Tư pháp Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025
10 216/STP-VP 22/03/2021 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang thực hiện chế độ báo cáo công tác tư pháp định kỳ
11 218/QĐ-UBND 19/03/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
12 40/KH-UBND 17/03/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai Chiến lược bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bànTỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 2060/QĐ-TTg ngày 12/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
13 39/KH-UBND 17/03/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch năm an toàn giao thông 2021
14 77/QĐ-UBND 03/03/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sốvà miền núi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030
15 09/TB-UBND 01/03/2021 Thông báo UBND tỉnh Tuyên Quang Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý đất đai, xây dựng tại khu vực ven trục đường giao thông chính, khu vực quy hoạch các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật
16 184/KH-KVTĐ 28/02/2021 Kế hoạch Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc Hoạt động của khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía bắc năm 2021
17 23/QĐ-KVTĐ 28/02/2021 Quyết định Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021
18 148/QĐ-UBND 27/02/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
19 04/KH-BCĐ 26/02/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
20 143/QĐ-UBND 25/02/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, tỉnh TuyênQuang
21 878/KH-KTĐNC 25/02/2021 Kế hoạch Khối thi đua Nội chính Phát động phong trào thi đua khối nội chính tỉnh Tuyên Quang năm 2021
22 66/QĐ-STP 24/02/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021
23 65/QĐ-STP 24/02/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của Sở Tư pháp năm 2021
24 252/QĐ-BTP 22/02/2021 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2021
25 403/UBND-KGVX 20/02/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
26 405/UBND-TH 20/02/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang cung cấp thông tin phục vụ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021
27 123/QĐ-UBND 19/02/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Khen thưởng thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh năm 2020
28 17/BC-STP 19/02/2021 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 02 năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2021
29 08/TB-UBND 16/02/2021 Thông báo UBND tỉnh Tuyên Quang Kết luận phiên họp ngày 16/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
30 13/BC-STP 09/02/2021 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
31 49/QĐ-STP 08/02/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thành lập Ban Biên tập, Tổ thư ký giúp việc Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang
32 92/QĐ-UBND 02/02/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020
33 01/NQ-STP-BCHCĐ 01/02/2021 Nghị Quyết Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp năm 2021
34 40/QĐ-STP 30/01/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp giai đoạn 2020 -2025
35 22/BC-BTP 26/01/2021 Báo cáo Bộ Tư pháp Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021
36 13/KH-UBND 21/01/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020 -2025 theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ
37 51/STP-VP 20/01/2021 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp chính thức năm 2020
38 71/QĐ-BTP 19/01/2021 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
39 09/QĐ-UBND 18/01/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
40 80/BTP-KHTC 13/01/2021 Công văn Bộ Tư pháp Về việc thực hiện báo cáo thống kê chính thức năm 2020
41 02/KH-STP 13/01/2021 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
42 01/CT-BTP 12/01/2021 Chỉ thị Bộ Tư pháp Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
43 08/BC-SLĐTBXH 11/01/2021 Báo cáo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Kết quả công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020
44 18/QĐ-UBND 11/01/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc kiện toàn và đổi tên "Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng chống AIDS; phòng chốngtệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc "thành "Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang"
45 58/UBND-NC 09/01/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Thông tư của Bộ Tư pháp
46 56/UBND-NC 09/01/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Tuyên Quang
47 14/QĐ-UBND 08/01/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2010 -2020)
48 02/BC-BTP 06/01/2021 Báo cáo Bộ Tư pháp Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021
49 01/KH-STP 05/01/2021 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2020, triển khai công tác tư pháp năm 2021 và định hướng nhiệm kỳ 2021-2025
50 01/CTr-HĐND 04/01/2021 Chương trình Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Chương trình giám sát năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
51 246/QĐ-STP 31/12/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản năm 2020
52 245/QĐ-STP 31/12/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen”cho tập thể, cá nhân Phòng Công chứng số 1 năm 2020
53 244/QĐ-STP 31/12/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể và cá nhân thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2020
54 201/QĐ-STP 31/12/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận danh hiệu thi đua và tặng thưởng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp năm 2019
55 334/QĐ-STP 31/12/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố công khai điều chỉnh kinh phí cắt giảm dự toán chi ngân sách nhà nước do không còn nhiệm vụ chi trong năm 2020 của Văn phòng Sở Tư pháp
56 688/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
57 307/ TGPL-HCTH 31/12/2020 Công văn Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Về việc đăng ký thi đua năm 2021
58 2659/QĐ-BTP 31/12/2020 Quyết định Bộ Tư pháp Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2020 của ngành Tư pháp
59 2068/QĐ-UBND 30/12/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Khen thưởng thành tích xuất sắc trong cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành (DCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2020
60 2626/QĐ-BTP 30/12/2020 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm thống kê ngành Tư pháp.
61 665/QĐ-UBND 28/12/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
62 665/QĐ-UBND 28/12/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
63 4129/UBND-TH 25/12/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đónTết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
64 234/BC-KTĐNC 25/12/2020 Báo cáo Khối thi đua Nội chính Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang
65 7219/GƯ-KTĐNC 25/12/2020 Công văn Khối thi đua Nội chính Bản đăng ký giao ước thi đua khối nội chính tỉnh Tuyên Quang năm 2021
66 2545/QĐ-BTP 22/12/2020 Quyết định Bộ Tư pháp Về việc xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020
67 80/NQ-HĐND 15/12/2020 Quyết định Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 2)
68 72/NQ-HĐND 15/12/2020 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình,dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ,đất rừng đặc dụng trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
69 130/KH-UBND 14/12/2020 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 08/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
70 169/BC-UBND 09/12/2020 Báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020
71 11-BC/TU 03/12/2020 Báo cáo Tỉnh ủy Tuyên Quang Kết quả thực hiện nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 của BTV Tỉnh ủy (khóa XVI) về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
72 1096/STP-VP 03/12/2020 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và đăng kýthi đua năm 2021
73 3709/UBND-NC 25/11/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020vàphát động thi đua,công tác khen thưởngnăm 2021
74 282/BC-STP 25/11/2020 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 11/2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 12/2020
75 1017/SNV-CCHCVTLT 20/11/2020 Công văn Sở Nội vụ Về việc thực hiện Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020
76 202/QĐ-STP 18/11/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán kinh phí năm 2020 của Văn phòng Sở Tư pháp
77 193/QĐ-STP 11/11/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
78 196/QĐ-STP 11/11/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống một cửa điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến của SởTư pháp tỉnh Tuyên Quang
79 2257/QĐ-BTP 09/11/2020 Quyết định Bộ Tư pháp Về việc cử Trưởng và Phó Trưởng Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp địa phương năm 2021
80 1010/STP-VP 05/11/2020 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp năm 2020
81 437/QĐ-UBND 04/11/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc Phê duyệt bổ sung cụm công nghiệp Ninh Lai -Thiện Kế và cụm công nghiệp Tam Đa vào Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
82 436/QĐ-UBND 03/11/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Bảng giá nước sạch các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, khai thác
83 4069/BTP-VP 03/11/2020 Công văn Bộ Tư pháp Về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021
84 3151/UBND-NC 09/10/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện các tiêu chí chấm điểm Cụm Thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2020
85 1434/QĐ-UBND 09/10/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
86 880/STP-VP 07/10/2020 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang mời dự Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2020
87 3625 /BTP-TĐKT 30/09/2020 Công văn Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về tổ chức chấm điểm thi đua; xét và đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2020
88 53/KH -KTĐNC 28/09/2020 Kế hoạch Khối thi đua Nội chính Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang
89 05/CT-UBND 23/09/2020 Chỉ thị UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang
90 35/KH-STP 21/09/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021
91 378/QĐ-UBND 18/09/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
92 224/BC-STP 18/09/2020 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 9/2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 10/2020
93 377/QĐ-UBND 18/09/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 các huyện, thành phố
94 34/KH-STP 16/09/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025
95 1271/QĐ-UBND 12/09/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang khen thưởng thành tích Phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2012-2020)
96 2821/UBND-KGVX 12/09/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ
97 427-KH/TU 10/09/2020 Kế hoạch Tỉnh ủy Tuyên Quang thực hiện Thông báo Kết luận số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
98 931/TB-ĐKT 09/09/2020 Thông báo Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc Thông báo về việc tổ chức kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
99 33/NQ-HĐND 05/09/2020 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
100 36/NQ-HĐND 05/09/2020 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang

BBT WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG