HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP

Chọn Thể loại văn bản:
Chọn lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành văn bản:
Năm ban hành văn bản:
Nhập cụm từ tìm kiếm:

STTSố-KHNgày BHThể loạiCơ quan ban hànhTrích yếu
1 01/HD-HĐTĐKT 19/05/2020 Hướng dẫn Ban Thi đua - Khen thưởng Hướng dẫn khen thưởng dịp đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020-2025)
2 01/HD-HĐTĐKT 19/05/2020 Công văn Ban Thi đua - Khen thưởng Hướng dẫn khen thưởng dịp đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020-2025)
3 53/KH-UBND 18/05/2020 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quanglần thứ V(2020-2025)
4 1060/QĐ-BTP 12/05/2020 Quyết định Bộ Tư pháp V/v ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2020
5 1362/UBND-NC 11/05/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v tăng cường công tác phối hợp quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở
6 1353/UBND-KGVX 09/05/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19trong giai đoạn mới
7 89/QĐ-STP 08/05/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
8 16/NQ-HĐND 04/05/2020 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
9 45/KH-UBND 29/04/2020 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Nghịđịnh số08/2020/NĐ-CPngày 08/01/2020 của Chính phủvềtổchức và hoạt độngThừa phát lại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10 1231/UBND-NC 29/04/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành hệ dữ liệu văn bản QPPL trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2020
11 403/STP-BT&HCTP 29/04/2020 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang thông báo về danh sách cảnh báo công khai của FATF
12 24/TB-STP 29/04/2020 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết luận Hội nghị giao ban công tác tư pháp Quý I năm 2020
13 15/NQ-HĐND 29/04/2020 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
14 1185/UBND-KGVX 24/04/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v triển khai các hoạt động hưởng ứngNgày Sách Việt Namlần thứ7 trên địa bàn tỉnh
15 1456/BTP-PBGDPL 22/04/2020 Công văn Bộ Tư pháp V/v tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19
16 376/STP-VP 22/04/2020 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đề nghị đăng tải Danh mục tài liệu tham khảo thi tuyển viên chức năm 2019 của Sở Tư pháp
17 1138/UBND-THCB 21/04/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Chính phủ
18 259/SNV-VTLT 16/04/2020 Công văn Sở Nội vụ V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác văn thư
19 55/BC-STP 14/04/2020 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tình hình thực hiện Luật Lưu trữ (từ năm 2012 đến năm 2019)
20 338/STP-VP 14/04/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v thông báo gửi văn bản điện tử không kèm văn bản giấy
21 1018/UBND-KGVX 10/04/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/vhoạt động củacác loại hình, cơ sởsản xuất kinh doanh, công trìnhtrên địa bàn tỉnhtrong thời gian phòng, chống dịch COVID-19
22 1019/UBND-KGVX 10/04/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v báo cáo tình hình thực hiệncông tác phòng, chống dịch bệnhCOVID-19trên địa bàn tỉnh
23 999/UBND-NC 09/04/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện Thông báo kết luận số 171-TB/TW của Ban Bí thư
24 1001/UBND-KGVX 09/04/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v quyết liệt hơn nữacác biện phápphòng, chống dịch COVID-19
25 974/UBND-KGVX 08/04/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19
26 973/UBND-KGVX 07/04/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Công văn số 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
27 959/UBND-KGVX 07/04/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v triển khai thực hiện Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ
28 01/KH-BCĐ 05/04/2020 Kế hoạch Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang năm 2020
29 942/UBND-KGVX 04/04/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Chỉ thị16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19
30 62/QĐ-STP 04/04/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt Phương án bố trí biên chế, tổ chức, nhân sự các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quangtheo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
31 49/BC-STTTT 01/04/2020 Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông Tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong quý I/2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
32 896/UBND-KGVX 01/04/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/vtăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
33 10/KH-STP 01/04/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Trực giải quyết công việc tại cơ quanđợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 (Từ01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020)
34 301/STP-VP 31/03/2020 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
35 06/KH-STP 04/03/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2020
36 30/QĐ-STP 25/02/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 344-KH/TU ngày 23/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
37 103/STP-VP 10/02/2020 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v đăng ký thi đua năm 2020
38 26/QĐ-STP 10/02/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2020
39 17/QĐ-STP 05/02/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chếcủa Sở Tư pháp năm 2020
40 12/2019/TT-BTP 31/12/2019 Thông tư Bộ Tư pháp Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
41 174/QĐ-STP 28/11/2019 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc thành lậpcácHội đồng sáng kiến
42 2903/QĐ-BTP 19/11/2019 Quyết định Bộ Tư pháp Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
43 146/STP-PBGDPL 18/11/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v đôn đốc báo cáo Thống kê Ngành Tư pháp
44 1243/QĐ-UBND 07/11/2019 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Khen thưởng thành tích trong công tác phổ biến giáo dục, pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2003 -2019)
45 1244/QĐ-UBND 07/11/2019 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Khen thưởng thành tích trong thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở (giai đoạn 2015 -2019)
46 1108/STP-VP 04/11/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020
47 1100/STP-VP 31/10/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp năm 2019
48 1097/STP-VP 30/10/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp năm 2019
49 118/KH-UBND 30/10/2019 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Ứng dụng Công nghệ thông tintrong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2020
50 42/KH-STP 26/08/2019 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Phát triển kinh tế tập thể năm 2020
51 131/QĐ-STP 15/08/2019 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025
52 129/QĐ-STP 15/08/2019 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực theo Danh mục vụ trí việc làm của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
53 22/TB-BTP 31/07/2019 Thông báo Bộ Tư pháp Kết luận của Bộtrưởng Lê Thành Long tại Hội nghịsơ kết công tác tư pháp6tháng đầu năm 2019
54 38/KH-STP 30/07/2019 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
55 199/BC-STP 30/07/2019 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
56 769/STP-VP 28/07/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang mời dự lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2019
57 36/KH-STP 24/07/2019 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổ chức giao ban công tác pháp chế 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019
58 36/TB-STP 19/07/2019 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết luận Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019
59 694/STP-PBGDPL 15/07/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông năm 2019
60 163/BC-STP 03/07/2019 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 6; phướng hướng, nhiệm vụ tháng 7/2019
61 30/KH-STP 25/06/2019 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
62 573/STP-VP 18/06/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v lập hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2019
63 155/BC-STP 18/06/2019 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp quý II/2019; phương hướng, nhiệm vụ quý III/2019
64 561/STP-VP 14/06/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v gửi văn bản điện tử
65 28/KH-STP 14/06/2019 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kiểm tra công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý năm 2019
66 26/KH-STP 06/06/2019 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019
67 468/STP-VP 29/05/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2019
68 466/STP-VP 29/05/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019
69 64/KH-UBND 27/05/2019 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông
70 118/BC-STP 25/05/2019 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử quý II năm 2019
71 2855-CV/TU 23/05/2019 Công văn Tỉnh ủy Tuyên Quang V/v thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
72 105/BC-STP 22/05/2019 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 05/2019, phương hướng, nhiệm vụ tháng 06/2019
73 59/KH-UBND 17/05/2019 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020
74 408/STP-VP 14/05/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v triển khai thực hiện tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp năm 2019
75 157/QĐ-UBND 11/05/2019 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
76 51/KH-UBND 08/05/2019 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Tuyên Quang năm 2019
77 371/STP-VP 03/05/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v hướng dẫn triển khai thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp
78 1131/UBND-KGVX 02/05/2019 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2019
79 1023/QĐ-BTP 26/04/2019 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019
80 76/QĐ-STP 24/04/2019 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2019
81 22/TB-STP 24/04/2019 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết luận Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I/2019
82 72/BC-STP 22/04/2019 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 4; phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2019
83 332/STP-VP 19/04/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V./v đề cử giải thưởng cống hiến về bảo vệ động vật hoang dã
84 891/QĐ-BTP 16/04/2019 Quyết định Bộ Tư pháp Về việc ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2019
85 02/2019/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
86 19/KH-STP 09/04/2019 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2019
87 67/QĐ-STP 08/04/2019 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới năm 2019
88 44/KH-UBND 08/04/2019 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
89 18/KH-STP 05/04/2019 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện công tác xây dựng và đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019
90 245/STP-VP 01/04/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v đăng ký cơ quan đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2019
91 59/QĐ-STP 29/03/2019 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2019
92 20/KH-KVTĐ 28/03/2019 Kế hoạch Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019
93 50/BC-STP 22/03/2019 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
94 14/KH-STP 22/03/2019 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 13/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
95 231/STP-VP 22/03/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v đăng ký thi đua năm 2019
96 53/QĐ-STP 22/03/2019 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp
97 48 /BC-STP 22/03/2019 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 03; phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2019
98 02/NQ-HĐND 19/03/2019 Nghị Quyết UBND tỉnh Tuyên Quang Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
99 261-KH/TU 18/03/2019 Kế hoạch Tỉnh ủy Tuyên Quang Thực hiện Kết luận số 43/KL-TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"
100 38/BC-STP 14/03/2019 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp quý I/2019; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019

BBT WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG