HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP

Chọn Thể loại văn bản:
Chọn lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành văn bản:
Năm ban hành văn bản:
Nhập cụm từ tìm kiếm:

STTSố-KHNgày BHThể loạiCơ quan ban hànhTrích yếu
1 89/BTP-VP 11/01/2022 Công văn Bộ Tư pháp Bộ Tài liệu trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021
2 04/KH-STP 11/01/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 -2025
3 04/KH-UBND 11/01/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nướctrên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4 03/KH-STP 09/01/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 -2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5 43/UBND-THVX 07/01/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
6 04/QĐ-STP 06/01/2022 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc tặng thưởng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021
7 02/KH-STP 06/01/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022
8 01/KH-STP 06/01/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chỉ thị số10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thuỷ văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
9 316-BC/BTGTU 04/01/2022 Báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Báo cáo công tác báo chí, xuất bản năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
10 5286/UBND-NC 31/12/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đổi tên tổ dân phố thuộc thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn
11 876/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Bãi bỏ Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang
12 2146/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang
13 232/KH-UBND 31/12/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khoẻ cộng đồng, phát triển bền vững, giai đoạn 2021 –2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14 293/QĐ-STP 31/12/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Quyết định về việc công bố công khai số liệu điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do không còn nhiệm vụ chi của Văn phòng Sở Tư pháp
15 288/QĐ-STP 31/12/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Tư pháp
16 287/QĐ-STP 31/12/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Tư pháp
17 5273/UBND-NC 31/12/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
18 5255/UBND-THVX 31/12/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt
19 229/KH-UBND 30/12/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp”
20 285/QĐ-STP 30/12/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do không còn nhiệm vụ chi của Văn phòng Sở Tư pháp
21 284/QĐ-STP 30/12/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do không còn nhiệm vụ chi của Sở Tư pháp
22 280/QĐ-STP 26/12/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận danh hiệu thi đua và tặng thưởng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp năm 2021
23 279/QĐ-STP 26/12/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Phòng Công chứng số 1 năm 2021
24 278/QĐ-STP 26/12/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản năm 2021
25 277/QĐ-STP 26/12/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận danh hiệu thi đua và tặng thưởng Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2021
26 275/QĐ-STP 23/12/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021
27 276/QĐ-STP 23/12/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc xếp loại viên chức quản lý đối với Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021
28 274/QĐ-STP 23/12/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021
29 273/QĐ-STP 23/12/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc đánh giá, xếp loại công chức và người lao động các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp năm 2021
30 356/BC-STP 22/12/2021 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 25/7/2017của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2021
31 72/NQ-HĐND 21/12/2021 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang
32 75/NQ-HĐND 21/12/2021 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
33 86/NQ-HĐND 21/12/2021 Quyết định Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
34 77/NQ-HĐND 21/12/2021 Quyết định Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh chủt rương đầu tư dự án Xây dựng Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang tại địa điểm mới
35 69/NQ-HĐND 20/12/2021 Quyết định Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022
36 66/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng -an ninh năm 2022
37 0 số 20/12/2021 Công văn Bộ Tư pháp Tài liệu Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022
38 0 so 20/12/2021 Công văn Bộ Tư pháp Tài liệu Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022
39 0 so 20/12/2021 Công văn Bộ Tư pháp Tài liệu Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022
40 0/cv 20/12/2021 Công văn Bộ Tư pháp Tài liệu Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022
41 0/CV-BTP 20/12/2021 Công văn Bộ Tư pháp Tài liệu Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022
42 0 số 20/12/2021 Công văn Bộ Tư pháp Tài liệu Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022
43 1877/QĐ-BTP 20/12/2021 Quyết định Bộ Tư pháp Về việc xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021
44 1882/QĐ-BTP 20/12/2021 Quyết định Bộ Tư pháp Về việc tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021
45 1888/QĐ-BTP 20/12/2021 Quyết định Bộ Tư pháp Về việc tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” cho các tập thể, cá nhân thuộc khối Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
46 360/MH-UBND 17/12/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022
47 222/KH-UBND 17/12/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
48 221/KH-UBND 16/12/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025
49 4985/UBND-TH 16/12/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện Nghị quyết số 155/NQ-CP của Chính phủ
50 349/BC-STP 16/12/2021 Báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội và tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công tháng 12 và 12 tháng năm 2021
51 03-CT/TU 16/12/2021 Chỉ thị Tỉnh ủy Tuyên Quang Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
52 79/TB-BTP 15/12/2021 Thông báo Bộ Tư pháp Kết luận của Bộ trưởng Lê Thành Long tại buổi làm việc với các đơn vị về tình hình công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp ngày 10 tháng 12 năm 2021
53 01/QĐ-BCĐ 13/12/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt danh sách Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang
54 02/QĐ-BCĐ 13/12/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang
55 765/QĐ-UBND 13/12/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khẩn cấp di dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 1)
56 766/QĐ-UBND 13/12/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Kè chống sạt lở bờ suối xã Côn Lôn, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 1)
57 51/KH-STP 11/12/2021 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Sở Tư pháp năm 2022
58 1829/QĐ-BTP 10/12/2021 Quyết định Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022.
59 329/BC-STP 09/12/2021 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022
60 325/BC-STP 08/12/2021 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện Kế hoạch số 01-KH/PH ngày 12/5/2021 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với cơ quan nhà nước trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết những vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm năm 2021 và đề xuất nội dung phối hợp năm 2022
61 256/QĐ-STP 06/12/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thành lập Đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tư pháp
62 255/QĐ-STP 03/12/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang phù hợp Tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO 9001:2015 (Rà soát năm 2021)
63 254/QĐ-STP 03/12/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng, triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015Sở Tư pháp
64 538/HDLN-BDT-KHĐT-TC-GTVT-XD-NN&PTNT-KB 30/11/2021 Hướng dẫn UBND tỉnh Tuyên Quang Hướng dẫn tạm thời thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
65 1338/STP-VP 30/11/2021 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và đăng ký thi đua năm 2022
66 55/BATGT-VP 30/11/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Công điện số 235/CĐ-UBATGTQG ngày 23/11/2021 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia
67 204/KH-UBND 25/11/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Tuyên Quang năm 2022
68 1764/QĐ-BTP 25/11/2021 Quyết định Bộ Tư pháp Về việc thành lập các Khu vực thi đua và cử Trưởng, Phó Trưởng khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp địa phương năm 2022
69 1655/SLĐTBXH-XH 24/11/2021 Công văn Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện Văn bản số 4493/UBND-KGVX ngày 17/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
70 4437/BTP-PBGDPL 23/11/2021 Công văn Bộ Tư pháp hướng dẫn khen thưởng việc thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
71 4587/UBND-NC 22/11/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022
72 286/BC-STP 19/11/2021 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
73 4481/UBND-THVX 16/11/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021
74 271/BC-STP 16/11/2021 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế-xã hội và tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công tháng 11 và năm 2021
75 239/QĐ-STP 16/11/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố công khai số liệu điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do không còn nhiệm vụ chi của Văn phòng Sở Tư pháp
76 48-NQ/TU 15/11/2021 Nghị Quyết Tỉnh ủy Tuyên Quang Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025 định hướng đến năm 2030
77 08/HD-HĐTĐKT 13/11/2021 Hướng dẫn UBND tỉnh Tuyên Quang Hướng dẫn tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua thuộc tỉnh Tuyên Quang
78 235/QĐ-STP 12/11/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang về việc công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2021
79 09-QC/TU 11/11/2021 Quy chế Tỉnh ủy Tuyên Quang Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
80 61-CV/ĐU 11/11/2021 Công văn Đảng ủy Sở Tư pháp Về việc đăng ký lịch sinh hoạt chi bộ
81 17-KH/ĐU 10/11/2021 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 26/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030
82 18-KH/ĐU 10/11/2021 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Thực hiện thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
83 4138/KH-BTP 09/11/2021 Kế hoạch Bộ Tư pháp Tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và triển khai công tác năm 2022
84 128-KH/TU 06/11/2021 Kế hoạch Tỉnh ủy Tuyên Quang Kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVII thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
85 672/QĐ-UBND 06/11/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang
86 4276/UBND-THVX 06/11/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ
87 1712/QĐ-UBND 05/11/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị Quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Luật hợp tác xã năm 2012
88 73/QĐ-ĐGS 05/11/2021 Quyết định Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thành lậpTổ giúp việc Đoàn Giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành
89 671/QĐ-UBND 05/11/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc thu hồi đất do Ủy ban nhân dân xã Mỹ Bằng quản lý; giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Yên Sơn quản lý để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật
90 1242/STP-VP 05/11/2021 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022
91 152/TB-UBND 04/11/2021 Thông báo UBND tỉnh Tuyên Quang Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021
92 01/Đ-BCĐ 02/11/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030
93 1231/STP-VP 02/11/2021 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc báo cáo thống kê ngành tư pháp năm 2021 lần 1
94 1686/QĐ-UBND 01/11/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030
95 1553/SLĐTBXH-XH 29/10/2021 Quyết định Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội V/v hướng dẫn một số nội dung áp dụng tiêu chí, chỉ số đo lường nghèo đa chiều
96 1241/BC-KVTĐ 29/10/2021 Báo cáo Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc Kết quả kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2021
97 658/QĐ-UBND 29/10/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Đề án tổng thể truyền thông về du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
98 238/BC-STP 29/10/2021 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổng kết đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tình hình thực hiện phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động
99 268-QĐ/TU 28/10/2021 Quyết định Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang
100 4094/UBND-THVX 25/10/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 22/10/2021 của Văn phòng Chính phủ

BBT WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG