HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP

Chọn Thể loại văn bản:
Chọn lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành văn bản:
Năm ban hành văn bản:
Nhập cụm từ tìm kiếm:

STTSố-KHNgày BHThể loạiCơ quan ban hànhTrích yếu
1 38/BC-STP 14/03/2019 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp quý I/2019; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019
2 780/BTP-TĐKT 11/03/2019 Công văn Bộ Tư pháp V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm, Khu vực thi đua ngành Tư pháp
3 17/TĐKT-NV 05/03/2019 Công văn Ban Thi đua - Khen thưởng V/v giới thiệu điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua năm 2019
4 57/QĐ-UBND 27/02/2019 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019
5 156 /STP-VP 27/02/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v đăng ký thi đua năm 2019
6 20/BC-STP 22/02/2019 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 2/2019; phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2019
7 15/KH-KTĐNC 21/02/2019 Kế hoạch Khối thi đua Nội chính Phát động phong trào thi đua của Khối thi đua nội chính tỉnh Tuyên Quang năm 2019
8 20/KH-STP 20/02/2019 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Bảo đảm trật tự an toàn giao thông
9 02/CT-UBND 19/02/2019 Chỉ thị UBND tỉnh Tuyên Quang Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư
10 11/KH-KTĐNC 18/02/2019 Kế hoạch Khối thi đua Nội chính Tổ chức triển khai các hoạt động thi đua, khen thưởng của Khối Thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang năm 2019
11 28-CTr/TU 16/02/2019 Chương trình hành động Tỉnh ủy Tuyên Quang Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 Hội nghị lần 8 BCH TW Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biên Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045
12 321/UBND-NC 15/02/2019 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Văn hóa công vụ
13 102/STP-VP 30/01/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp năm 2018 chính thức
14 22-QĐi/TU 22/01/2019 Quy định Tỉnh ủy Tuyên Quang Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Uỷ viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh; cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý
15 74/QĐ-UBND 21/01/2019 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018
16 01/KH-STP 16/01/2019 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
17 08 /QĐ-STP 14/01/2019 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Phòng Công chứng số 1 năm 2018
18 05/QĐ-STP 14/01/2019 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản năm 2018
19 06/QĐ-STP 14/01/2019 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận danh hiệu thi đua và tặng thưởng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp năm 2018
20 290/BC-STP 21/12/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 12/2018; phương hướng, nhiệm vụ tháng 01/2019
21 1264/STP-VP 21/12/2018 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v Hướng dẫn tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2018
22 3838/UBND-NC 13/12/2018 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phát động thi đua năm 2019
23 72/TB-STP 12/12/2018 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả bình xét đề nghị công nhận sáng kiến năm 2018
24 190/QĐ-STP 07/12/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của Sở Tư pháp năm 2019
25 246/BC-STP 23/11/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 11/2018, phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2018
26 3608/UBND-TH 20/11/2018 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ
27 1025/STP-VP 26/10/2018 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê ngành Tư pháp năm 2018
28 06/CT-UBND 25/10/2018 Chỉ thị UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép
29 214/BC-STP 24/10/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018
30 95/KH-UBND 23/10/2018 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015
31 51/KH-STP 21/10/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
32 168/QĐ-UBND 18/10/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc tặng thưởng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong tham gia Hội thi tuyên truyền Cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2018
33 49/KH-STP 15/10/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Kết luận số 243-KL/TU ngày 05/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tại Hôi nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị
34 144/ĐĐBQH-VP 10/10/2018 Quyết định Đoàn Đại biểu Quốc hội V/v chuyển văn bản trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
35 3503/KH-BCĐ-CAT-TM 01/10/2018 Kế hoạch Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Kết luận số 243-KL/TU ngày 05/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị
36 89/KH-UBND 01/10/2018 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Kết luận số 210-KL/TU ngày 25/5/2018 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 27/10/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của BCH TW Đảng (khóa X)về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
37 46/QĐ-STP 27/09/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2018
38 197/BC-STP 24/09/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 9/2018; phương hướng, nhiệm vụ tháng 10/2018
39 184 /BC-STP 14/09/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp quý III, Phương hướng, nhiệm vụ, quý IV năm 2018
40 182 /BC-STP 12/09/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp Quý IV năm 2018
41 111/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Nghị định Chính Phủ Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
42 165/BC-STP 20/08/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 8; phương hương nhiệm vụ công tác tháng 9/2018
43 136/QĐ-STP 16/08/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 02/8/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về tiếp tục thực hiện Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 21/3/2017 và Thông báo số 197/TB-VPCP ngày 30/5/2018 củaVăn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang
44 161/BC-STP 16/08/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2018
45 3013/BTP-KHTC 14/08/2018 Công văn Bộ Tư pháp V/v kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tư pháp trong quá trình lập, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước
46 2186/QĐ-BTP 13/08/2018 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
47 211/QĐ-UBND 07/08/2018 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 các huyện, thành phố
48 05/HĐSK 06/08/2018 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về công tác thi đua khen thưởng (đề nghị sáng kiến cấp tỉnh)
49 2832/BTP-TĐKT 01/08/2018 Công văn Bộ Tư pháp V/v hướng dẫn bổ sung nội dung về xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2018
50 38/KH-STP 23/07/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019
51 139/BC-STP 20/07/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tháng 7; phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8/2018
52 126/QĐ-STP 20/07/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Tư pháp
53 139/BC-STP 20/07/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 7; phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2018
54 30/TB-STP 18/07/2018 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết luận Hội nghị sơ kết công tác tư pháp và cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
55 37/KH-STP 11/07/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019
56 129/BC-STP 06/07/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả Tháng hành động phòng, chống ma túy hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” 26/6
57 31/KH-STP 06/07/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kiểm tra công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý năm 2018
58 30/KH-STP 04/07/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2018
59 06/NQ-HĐND 04/07/2018 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nghị quyết về bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
60 04/NQ-HĐND 03/07/2018 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nghi quyết giao biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2018
61 05/NQ-HĐND 03/07/2018 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội tỉnh Tuyên Quang năm 2018
62 631/STP-VP 03/07/2018 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v lập hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2018
63 02/NQ-HĐND 02/07/2018 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
64 800/QĐ-TTg 02/07/2018 Quyết định Chính Phủ Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020
65 115/BC-STP 22/06/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 6/2018, phương hướng, nhiệm vụ tháng 07/2018
66 105/QĐ-STP 22/06/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Ngành Tư pháp, giai đoạn 2016 – 2018” năm 2018
67 04/CT-UBND 22/06/2018 Chỉ thị UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
68 04/CT-UBND 22/06/2018 Chỉ thị UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
69 110/BC-STP 19/06/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp quý II/2018, phương hướng, nhiệm vụ quý III/2018
70 106/BC-STP 15/06/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
71 26/KH-STP 15/06/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020
72 101/BC-STP 08/06/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
73 06/2018/TT-BTP 07/06/2018 Thông tư Bộ Tư pháp Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"
74 05/2018/TT-BTP 07/06/2018 Thông tư Bộ Tư pháp Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp
75 101/QĐ-STP 06/06/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành Kế hoạch thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1048 – 11/6/2018)
76 57/KH-UBND 05/06/2018 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh Tuyên Quang năm 2018 và các năm tiếp theo
77 99/QĐ-STP 05/06/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 148-KL/TU ngày 24/01/2018 của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy V/v tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 28/8/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV) thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của BCH TW Đảng (khóa XI) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020
78 24/KH-STP 31/05/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
79 23/KH-STP 31/05/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” 26/6
80 88/BC-STP 30/05/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2018
81 54/KH-UBND 28/05/2018 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện năm dân vận chính quyền 2018
82 82/BC-STP 25/05/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 05/2018, phương hướng, nhiệm vụ tháng 06/2018
83 89/QĐ-STP 22/05/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
84 504/QĐ-UBND 19/05/2018 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
85 209-KL/TU 18/05/2018 Kết luận Tỉnh ủy Tuyên Quang Kết luận Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
86 449/STP-VP 17/05/2018 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê ngành tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
87 58/BC-STP 23/04/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác Tư pháp tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2018
88 100/QĐ-UBND 18/04/2018 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang V/v phê duyệt bổ sung các điểm mỏ khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
89 98/QĐ-UBND 17/04/2018 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Quy định thời hạn gửi Báo cáo quyết toán ngân sách năm đối với các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
90 16/TB-STP 16/04/2018 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết luận Hội nghị giao ban công tác Tư pháp quý I năm 2018
91 16/TB-STP 16/04/2018 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết luận Hội nghị giao ban công tác Tư pháp quý I năm 2018
92 16/KH-STP 16/04/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2018
93 02/CT-UBND 12/04/2018 Chỉ thị UBND tỉnh Tuyên Quang Chỉ thị về tổ chức đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1048 - 11/6/2018)
94 69/QĐ-STP 12/04/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua theo chuyên đề “Ngành Tư pháp Tuyên Quang đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018”
95 291/CV-STP 05/04/2018 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v mời dự Hội nghị giao ban công tác tư pháp Quý I/2018
96 14/KH-STP 04/04/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018
97 564/QĐ-BTP 03/04/2018 Quyết định Bộ Tư pháp V/v ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2018
98 29/KH-UBND 03/04/2018 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
99 01/CT-UBND 02/04/2018 Chỉ thị UBND tỉnh Tuyên Quang Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020
100 43/BC-STP 26/03/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

BBT WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG