CHUYÊN MỤC >> Xử lý vi phạm hành chính
Công văn số 691/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 12/7/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2019

Thứ 2, 15/7/2019


Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thành lập đoàn kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019

Thứ 4, 5/6/2019


Bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiếu kiện

Ngày 18/4/2019, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiếu kiện. Đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ.

Thứ 5, 25/4/2019


Công văn số 177/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 06/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Thứ 6, 8/3/2019


Báo cáo số 07/BC-STP ngày 18/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018

Thứ 6, 1/2/2019


Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Ngày 28/11/2018, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2018. Đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ.

Thứ 4, 12/12/2018


Công văn số 1132 /STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 16/11/2018 của Sở Tư pháp

V/v tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính

Thứ 3, 20/11/2018


Công văn số 877/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 14/9/2018 của Sở Tư pháp

V/v hoãn thời gian tập huấn kỹ năng chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính

Thứ 3, 18/9/2018


Công văn số 768/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 13/8/2018 của Sở Tư pháp

V/v tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính

Thứ 2, 27/8/2018


Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 19/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018

Thứ 3, 31/7/2018Tổng số: 24 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang