icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Phổ biến giáo dục pháp luật >> Tin tức

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Hợp Hòa, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương Thứ 4, 29/11/2023

Ngày 23/11/2023, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức 02 buổi tuyên truyền lưu động và thi tìm hiểu pháp luật cho 71 người dân tại các thôn Đồng Báo xã Hợp Hoà, thôn Ninh Lai xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng Thứ 5, 23/11/2023

Ngày 05/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND Ban hành cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Ngọc Hội, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm... Thứ 3, 21/11/2023

Ngày 17/11/2023, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức 02 buổi tuyên truyền lưu động và thi tìm hiểu pháp luật cho 134 người dân tại các thôn Nà Tuộc xã Ngọc Hội, thôn Bảo Ninh xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa.

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Đà Vị, xã Thanh Tương, huyện Na Hang Thứ 2, 13/11/2023

Ngày 10/11/2023, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức 02 buổi tuyên truyền lưu động và thi tìm hiểu pháp luật cho 136 người dân tại thôn Nà Pục, xã Đà Vị, và thông Nà Đồn, xã Thanh Tương, huyện Na Hang.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ... Thứ 2, 13/11/2023

Ngày 27/10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang Thứ 2, 13/11/2023

Ngày 09/11/2023, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức 02 buổi tuyên truyền lưu động và thi tìm hiểu pháp luật cho 76 người dân tại các thôn Nà Mụ, thôn Hồng Ba, thôn Khuổi Phầy, xã Hồng Thái, huyện Na Hang.

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình Thứ 2, 6/11/2023

Ngày 31/10/2023, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức 02 buổi tuyên truyền lưu động và thi tìm hiểu pháp luật cho 109 người dân tại các thôn Lũng Giềng, thôn Nà Co, xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình.

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Bình An, huyện Lâm Bình Thứ 6, 3/11/2023

Ngày 30/10/2023, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức 02 buổi tuyên truyền lưu động và thi tìm hiểu pháp luật cho 127 người dân tại thôn Phiêng Luông và thôn Chẩu Quân, xã Bình An, huyện Lâm Bình.

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn Thứ 4, 1/11/2023

Ngày 28/10/2023, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức 02 buổi tuyên truyền lưu động và thi tìm hiểu pháp luật cho 140 người dân tại các thôn Cây Xi, thôn Cây Sim và thôn Nhữ Hán, xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn.

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn Thứ 3, 31/10/2023

Ngày 26/10/2023, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Đặng Thị Thanh Hương, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật lưu động và Thi tìm hiểu pháp luật tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn.
Tổng số: 112 | Trang: 1 trên tổng số 12 trang