CHUYÊN MỤC >> Lý lịch tư pháp

Công văn số 150/TTLLTPQG-HCTH ngày 10/3/2022 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Về việc hướng dẫn nghiệp vụ tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp

Thứ 2, 21/3/2022


Công văn số 150/TTLLTPQG -HCTH ngày 10/3/2022 của Bộ Tư pháp

V/v hướng dẫn nghiệp vụ tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp

Thứ 6, 11/3/2022


Công văn số 251/STP-BT&HCTP ngày 09/3/2022 của Sở Tư pháp

Về việc báo cáo việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính

Thứ 4, 9/3/2022Công văn số 2446/UBND-NC ngày 05/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp

Thứ 5, 6/8/2020


Công văn số 2414/BTP-TTLLTPQG ngày 06/7/2020 của Bộ Tư pháp

V/v tổng kết 10 năm thi hành Luật lý lịch tư pháp

Thứ 4, 8/7/2020


Công văn số 267/TTLLTPQG-HCTH ngày 09/6/2020 của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp

V/v tiếp tục thực hiện thí điểm đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Thứ 4, 10/6/2020


Quyết định số 79/QĐ-STP ngày 08/4/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc ủy quyền ký văn bản liên quan đến công tác lý lịch tư pháp

Thứ 5, 9/4/2020


Công văn số 819/BTP-XBTP ngày 12/3/2019 của Bộ Tư pháp

V/v nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng mẫu giấy in Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu Lý lịch tư pháp số 2

Thứ 6, 15/3/2019Tổng số: 20 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang