CHUYÊN MỤC >> Thanh tra, kiểm tra
Quyết định số 229/QĐ-STP ngày 30/12/2020 của Sở Tư pháp

Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021

Thứ 4, 30/12/2020


Quyết định số 213/QĐ-STP ngày 09/12/2020 của Sở Tư pháp

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021

Thứ 5, 10/12/2020


Quyết định số 168/QĐ-STP ngày 05/10/2020 của Sở Tư pháp

Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020

Thứ 4, 25/11/2020


Công văn số 2557/UBND-NC ngày 14/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng cuối năm 2020

Thứ 7, 15/8/2020


Quyết định số 1609/QĐ-BTP ngày 20/7/2020 của Bộ Tư pháp

Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2020

Thứ 3, 21/7/2020


Quyết định số 108/QĐ-STP ngày 22/6/2020 của Sở Tư pháp

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 13/7/2020


Quyết định số 1023/QĐ-BTP ngày 05/5/2020 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành Tư pháp năm 2020

Thứ 4, 13/5/2020


Kết luận số 83/KL/STP ngày 31/12/2019 của Sở Tư pháp

Kết luận kiểm tra công tác tư pháp năm 2019 tại Thành phố Tuyên Quang

Thứ 6, 20/3/2020


Kết luận số 81/KL-STP ngày 31/12/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp

Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 đối với Phòng Công chứng số 1 tỉnh Tuyên Quang.

Thứ 3, 21/1/2020


Kết luận số 42/KL-STP ngày 22/8/2019 của Sở Tư pháp

Kết luận thanh tra công tác quản lý và thực hiện chứng thực, công tác quản lý và đăng ký hộtịch đối với Uỷban nhân dân huyện Chiêm Hóa

Thứ 2, 26/8/2019Tổng số: 31 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang