CHUYÊN MỤC >> Thanh tra, kiểm tra
Quyết định số 71/QĐ-STP ngày 23/3/2022 của Sở Tư pháp

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 65/QĐ-STP ngày 15/3/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 24/3/2022


Quyết định số 35/QĐ-STNMT ngày 27/01/2022 của Sở Tài nguyên và môi trường

Về việc thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 28/1/2022


Kế hoạch số 265/QĐ-STP ngày 13/12/2021 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2022của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 14/12/2021


Quyết định số 1768/QĐ-BTP ngày 25/11/2021 của Bộ Tư pháp

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022

Thứ 2, 29/11/2021Quyết định số 242/QĐ-STP ngày 17/11/2021 của Sở Tư pháp

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 18/11/2021


Công văn số 4279/UBND-NC ngày 06/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc tổ chức rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước năm 2021

Chủ nhật, 7/11/2021


Công văn số 572/TTr-VP ngày 04/11/2021 của Thanh tra tỉnh

V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022

Thứ 6, 5/11/2021


Quyết định số 222/QĐ-STP ngày 21/201/2021 của Sở Tư pháp

Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021

Thứ 6, 22/10/2021


Quyết định số 220/QĐ-STP ngày 19/10/2021 cảu Sở Tư pháp

Bổ sung thành viên Đoàn Thanh tra chuyên ngành về công tác quản lý và thực hiện chứng thực, công tác quản lý và đăng ký hộ tịch tại huyện Hàm Yên

Thứ 4, 20/10/2021Tổng số: 53 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang