CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Quyết định số 45/QĐ-STP ngày 04/02/2021 của Sở Tư pháp

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Thứ 6, 5/2/2021


Kế hoạch số 05/KH-HĐPHLN ngày 01/02/2021 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021

Thứ 2, 1/2/2021


Công văn số 4958/BTP-TGPL ngày 31/12/2020 của Bộ Tư pháp

Về việc ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp pháp lý viên pháp lý năm 2021

Thứ 2, 25/1/2021


Quyết định số 185/QĐ-STP ngày 02/11/2020 của Sở Tư pháp

Về việc thành lập Đoàn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2020

Thứ 3, 3/11/2020


Quyết định số 183/QĐ-STP ngày 30/10/2020 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2020

Thứ 2, 2/11/2020


Công văn số 865/STP - VP ngày 30/9/2020 của Sở Tư pháp

V/v thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác trợ giúp pháp lý

Thứ 5, 1/10/2020


Kế hoạch số 01/KH-HĐPHLN ngày 19/9/2020 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tuyên Quang

Kiểm tra công tác phối hợp về trợ giúp pháp lýtrong hoạt động tố tụng năm 2020

Thứ 2, 21/9/2020


Công văn số 2569 /UBND-TH ngày 15/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tạm thời bố trí thêm diện tích phòng làm việc cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nướcquản lý, sử dụng

Thứ 3, 8/9/2020


Công văn số 339/CTGPL-CS&QLNV ngày 14/8/2020 của Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp

Về việc hưởng ứng ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý (06/9)

Thứ 4, 19/8/2020


Tờ trình số 278/TTr-STC ngày 17/8/2020 của Sở Tài chính

Về việc đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình theo...

Thứ 3, 18/8/2020Tổng số: 66 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang