CHUYÊN MỤC >> Hộ tịch
Công văn số 99/HCTP ngày 10/02/2020 của Sở Tư pháp

V/v gửi văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ danh mục giấy tờ, tài liệu hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Thứ 3, 11/2/2020


Công văn số 1088/STP-HCTP ngày 28/10/2019 của Sở Tư pháp

V/v quán triệt công tác đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Thứ 3, 29/10/2019


Công văn số 1089 /STP-HCTP ngày 28/10/2019 của Sở Tư pháp

V/v thực hiện liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Thứ 3, 29/10/2019


Công văn số 543/CCN-PL&QLCNTN ngày 02/10/2019 của Bộ Tư pháp

V/v quán triệt công tác nuôi con nuôi trong nước

Thứ 6, 18/10/2019


Công văn số 1109/STP-HCTP ngày 11/10/2019 của Sở tư pháp

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND của UBND tỉnh về số hóa Sổ hộ tịch

Thứ 2, 14/10/2019


Công văn số 924/STP-HCTP ngày 25/9/2019 của Sở Tư pháp

V/v đôn đốc việc thực hiện cập nhật, sử dụng dữ liệu hộ tịch

Thứ 4, 25/9/2019


Công văn số 679/STP-HCTP ngày 05/7/2019 của Sở Tư pháp

V/v triển khai, hướng dẫn thực hiện cập nhật dữ liệu và số hóa Sổ hộ tịch

Thứ 2, 8/7/2019


Kế hoạch số 31/KH-STP ngày 25/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Triển khai, thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019 của Sở Tư pháp

Thứ 4, 26/6/2019


Quyết định số 97/QĐ-STP ngày 10/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Công bố số liệu thống kê đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Thứ 3, 11/6/2019


Công văn số 516/STP-HCTP ngày 05/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v triển khai thực hiện phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung

Thứ 5, 6/6/2019Tổng số: 35 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang