CHUYÊN MỤC >> Hộ tịch
Quyết định số 54/QĐ-STP ngày 18/02/2021 của Sở Tư pháp

Công bố số liệu thống kê đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Thứ 6, 19/2/2021


Công văn số 1168/STP-BT&HCTP ngày 28/12/2020 của Sở Tư pháp

V/v cấp phát và sử dụng sổ hộ tịch, biểu mẫu, giấy tờ hộ tịch năm 2021

Thứ 3, 29/12/2020


Công văn số 1159/STP-BT&HCTP ngày 23/12/2020 của Sở Tư pháp

V/v xử lý một số vướng mắc liên quan đến số định danh cá nhân của trẻ em đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016

Thứ 5, 24/12/2020


Quyết định số 221/QĐ-STP ngày 14/12/2020 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 16/12/2020


Công văn số 3797/UBND-NC ngày 30/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ

Thứ 3, 1/12/2020


Quyết định số 2168/QĐ-BTP ngày 26/10/2020 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Thứ 3, 27/10/2020


Công văn số 462/CNTT-PM&CSDL ngày 19/10/2020 của Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp

V/v cập nhật biểu mẫu hộ tịch lên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch

Thứ 3, 20/10/2020


Công văn số 786/STP-BT&HCTP ngày 09/9/2020 của Sở Tư pháp

V/v thực hiện trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi

Thứ 5, 10/9/2020


Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an huyện và Phòng Tư pháp trong việc thu thập phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (DC02)

Thứ 3, 8/9/2020


Công văn số 683/STP-BT&HCTP ngày 03/8/2020 của Sở Tư pháp

V/v gửi văn bản hướng dẫn nghiệp vụ

Thứ 3, 4/8/2020Tổng số: 59 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang