CHUYÊN MỤC >> Hộ tịch
Kế hoạch số 49/KH-STP ngày 01/11/2021 của Sở Tư pháp

Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch năm 2021

Thứ 3, 2/11/2021


Công văn số 512/CNTT-PM&CSDL ngày 28/10/2021 của Bộ Tư pháp

V/v đề nghị phối hợp triển khai trả bản điện tử kết quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực hộ tịch

Thứ 6, 29/10/2021


Công văn số 1079/STP-BT&HCTP ngày 27/9/2021 của Sở Tư pháp

V/v xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số định danh cá nhân khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào phần mềm ĐKKS điện tử

Thứ 3, 28/9/2021


Công văn số 3160/BTP-CNTT ngày 13/9/2021 của Bộ Tư pháp

V/v hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số ĐDCN khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử

Thứ 3, 14/9/2021


Hội thảo trực tuyến tham vấn ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả rà soát khung pháp lý về Đăng ký, thống kê hộ tịch và quản lý định danh tại...

Ngày 31/8/2021, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNPA) tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả rà soát khung pháp lý về Đăng ký, thống kê hộ tịch và quản lý định danh tại Việt Nam...

Thứ 4, 1/9/2021


Công văn số 946/STP-BT&HCTP ngày 23/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v triển khai thực hiện Luật Căn cước công dân, Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn

Thứ 2, 23/8/2021


Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

Về việc thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh

Thứ 4, 11/8/2021


Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

Về việc thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh

Thứ 4, 11/8/2021


Công văn số 873/STP-BT&HCTP ngày 05/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài sử dụng để đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Thứ 6, 6/8/2021


Công văn số 2059/UBND-TP ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

thực hiện các quy định trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch

Thứ 2, 2/8/2021Tổng số: 72 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang