CHUYÊN MỤC >> Công tác Đảng


Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai đợt sinh hoạt chính trị...

Ngày 10-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành...

Thứ 3, 10/5/2022


Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 30/4/2022 của Tỉnh ủy Tuyên Quang

Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ 3, 10/5/2022Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang Tổ chức trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức

Ngày 10/3/2022, Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức trao Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công nhận đảng viên chính thức và phát thẻ đảng viên cho đảng viên Nguyễn Thị Phương.

Thứ 7, 12/3/2022


Chi bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 07/01/2022, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới. Dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Trúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi quản lý của Chi bộ Trung tâm...

Chủ nhật, 16/1/2022


Đảng viên Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tham gia lao động vệ sinh tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn

Ngày 27/11/2021, 28 đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tham gia lao động vệ sinh đường làng, ngõ xóm tại thôn An Lạc, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Cùng tham gia tại cơ sở gồm cán bộ, công chức UBND xã Phúc Ninh và bà con nhân dân...

Thứ 2, 6/12/2021Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 11/10/2021, Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp đã tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới. Dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thược, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp và toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi quản lý của Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp.

Thứ 6, 15/10/2021Tổng số: 54 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang