Số - ký hiệu: 254/QĐ-STP Ngày ban hành: 03/12/2021
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: ISO
Trích yếu: Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng, triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015Sở Tư pháp
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: