CHUYÊN MỤC >> Xây dựng văn bản
Công văn số 220/STP-XD&KTVB ngày 20/3/2019 của Sở tư pháp Tuyên Quang

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 5, 21/3/2019


Công văn số 209/STP-XD&KTVB ngày 14/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 6, 15/3/2019


Công văn số 181/STP-XD&KTVB ngày 07/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 6, 8/3/2019


Quyết định số 47/QĐ-STP ngày 06/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định về việc quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất trả tiền hằng năm không thông qua hình thức đấu giá và mức đơn giá thuê đối với đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Ủy...

Thứ 6, 8/3/2019


Công văn số 155/STP-XD&KTVB ngày 27/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 28/2/2019


Quyết định số 38/QĐ-STP ngày 26/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc ban hành Kế hoạch soạn thảo dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 27/2/2019


Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Phê duyệt danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2019

Thứ 2, 25/2/2019


Quyết định số 36/QĐ-STP ngày 21/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Định hướng nội dung Quy ước thôn, xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và dự thảo Quyết định Bãi bỏ một số văn...

Thứ 2, 25/2/2019


Quyết định số 32/QĐ-STP ngày 19/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 20/2/2019


Công văn số 69/STP-XD&KTVB ngày 15/01/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Đơn giá Đo đạc lập bản đồ địa chính

Thứ 5, 17/1/2019Tổng số: 129 | Trang: 1 trên tổng số 13 trang