CHUYÊN MỤC >> Xây dựng văn bản
Công văn số 563/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 16/5/2022 của Sở Tư pháp

Về việc mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 2, 16/5/2022


Công văn số 529/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 09/5/2022 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 2, 9/5/2022


Quyết định số 84/QĐ-STP ngày 14/4/2022 của Sở Tư pháp

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2030

Thứ 3, 19/4/2022


Quyết định số 83/QĐ-STP ngày 14/4/2022 của Sở Tư pháp

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 19/4/2022


Công văn số 406/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 15/4/2022 của Sở Tư pháp

Về việc mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo nghị quyết

Thứ 6, 15/4/2022


Công văn số 403/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 14/4/2022 của Sở Tư pháp

Về việc mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định

Thứ 6, 15/4/2022


Công văn số 380/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 07/4/2022 của Sở Tư pháp

V/v lấy ý kiến tham gia, hồ sơ gửi thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh

Thứ 6, 8/4/2022


Quyết định số 59/QĐ-STP ngày 10/3/2022 của Sở Tư pháp

Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Đề án “Tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”

Thứ 6, 25/3/2022


Công văn số 328/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 25/3/2022 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 6, 25/3/2022


Công văn số 327/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 25/3/2022 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 6, 25/3/2022Tổng số: 286 | Trang: 1 trên tổng số 29 trang