icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp >> Tin tức

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp Thứ 3, 14/11/2023

Ngày 13/11/2023, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp năm 2023. Dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Thập, Ủy viên Ban Chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị làm việc với doanh nghiệp nhà nước về các giải pháp thúc đẩy... Thứ 5, 26/10/2023

Ngày 03/10/2023, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 402/TB-VPCP Kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị của Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp của nhà nước trên phạm vi toàn quốc về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư...

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thứ 3, 13/9/2022

Ngày 03/7/202, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây viết tắt là Nghị quyết số...
Tổng số: 24 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang