CHUYÊN MỤC >> Tin tức

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn thức pháp luật cho doanh nghiệp

Ngày 26/8/2019, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tập huấn thức pháp luật cho doanh nghiệp. Đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Thứ 5, 29/8/2019


Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

Được sự hỗ trợ của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Bộ Tư pháp, ngày 29/8/2018, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp. Đồng chí Hà Quang...

Thứ 3, 21/8/2018


Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp

Ngày 30/7/2018, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Thứ 3, 31/7/2018


Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật...

Được sự hỗ trợ của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015- 2020, Bộ Tư pháp, ngày 14/17/2017, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định...

Thứ 3, 14/11/2017


Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp và đối thoại với doanh nghiệp

Thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trong 02 ngày, ngày 15 và 16/7/2017, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp và đối thoại với doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong ký kết, thực...

Thứ 6, 21/7/2017


Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh...

Được sự hỗ trợ của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015- 2020, Bộ Tư pháp, ngày 11/10/2016, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp...

Thứ 3, 25/10/2016


Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp

Thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 – 2020 và để nâng cao hiệu quả thông tin pháp luật, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đặt biệt là chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý”, ngày 26/5/2016, Sở Tư pháp...

Thứ 2, 6/6/2016


Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

Ngày 03/11/2015, tại Hội trường Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tư pháp đã tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Thị Thược - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Lớp bồi dưỡng

Thứ 4, 18/11/2015
Tổng số: 13 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang