CHUYÊN MỤC >> Chuẩn tiếp cận pháp luật
Công văn số 1471/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 31/12/2021 của Sở Tư pháp

V/v gửi tài liệu hướng dẫn thực hiện Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ 6, 31/12/2021


Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 06/02/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang

Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Thứ 3, 9/2/2021


Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên

Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Thứ 4, 3/2/2021


Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình

Về việc công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Thứ 2, 1/2/2021


Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Thứ 2, 25/1/2021


Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa

Về việc công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Thứ 6, 22/1/2021


Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn

Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Thứ 4, 20/1/2021


Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

Công nhận các xã, phường trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang, đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Thứ 4, 20/1/2021


Công văn số 69 /STP-PBGDPL ngày 05/02/2020 của Sở Tư pháp

V/v đăng tải danh sách xã đạt chuẩn TCPL; xã chưa đạt chuẩn chuẩn TCPL năm 2019

Thứ 6, 7/2/2020


Công văn số 386/STP-PBGDPL ngày 08/5/2019 của Sở Tư pháp

V/v thực hiện công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ 5, 9/5/2019Tổng số: 34 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang