icon icon icon
UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023
Thứ Ba, ngày 7 tháng 11 năm 2023 - 16:56 - Lượt xem: 310


Ngày 07/11/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”; phổ biến, quán triệt các Luật được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua. Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì Hội nghị.  

 
Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội  nghị có 200 đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (PBGDPL); Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương đóng tại địa phương, Trường Chính trị, các trường chuyên nghiệp; Báo cáo viên pháp luật tỉnh; Ủy ban  Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, giai đoạn 2013 - 2023; cá nhân đạt giải Cuộc thi trực tuyến.


Ảnh: Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu khai mạc và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh nhấn mạnh, Ngày Pháp luật hàng năm là hoạt động mang tính chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật, khả năng thực thi pháp luật và chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân, vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tổ chức Ngày Pháp luật nhằm khơi dậy trong mọi cá nhân, tổ chức ý thức trách nhiệm trong tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền; đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật. Đây cũng là dịp để các cấp, các ngành, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật, tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐPH PBGDPL tỉnh báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và tổng kết Cuộc thi trực tuyến

Hội nghị đã đánh giá về kết quả 10 năm thực hiện 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở. Trong 10 năm qua các cấp, các ngành trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở; công tác hoàn thiện thể chế được quan tâm thực hiện; công tác phối hợp trong quản lý nhà nước giữa chính quyền với Ủy ban MTTQ cùng cấp được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả; việc kiện toàn Tổ hòa giải và Hòa giải viên được thực hiện thường xuyên, toàn tỉnh hiện có 1.733 tổ hoà giải/1.733 thôn/tổ dân phố với 10.594 hòa giải viên; các cơ quan, đơn vị đã tổ chức 563 lớp tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho 29.014 lượt hòa giải viên; các Tổ hòa giải đã tiếp nhận và hòa giải thành 42.163/48.534 vụ việc hòa giải, đạt tỷ lệ 86,87% - là một trong những tỉnh đạt tỷ lệ hòa giải thành cao trong toàn quốc; đặc biệt, UBND tỉnh đã quan tâm bố trí kinh phí thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, trong 10 năm đã cấp 25.961.070.640 đồng cho công tác này, đảm bảo 100% kinh phí chi thù lao vụ việc và kinh phí hỗ trợ cho các Tổ hòa giải và cũng là một trong những tỉnh bố trí kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở nhiều nhất toàn quốc. Để ghi nhận thành tích các tập thể, cá nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định tặng Bằng khen cho 27 tập thể, 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, giai đoạn 2013 - 2023.

Thực hiện Kết luận số 12-KL/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023, tuyên truyền, phổ biến các quy định về về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch và tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, thu hút 20.546 lượt người tham gia dự thi với 37.477 bài thi. Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao Giấy chứng nhận cho 29 thí sinh đạt giải vòng chung khảo. 

Hội nghị cũng được nghe báo cáo viên của Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến, quán triệt Luật Giao dịch điện tử; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ
 
Ảnh: Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trao Bằng khen cho đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐPH PBGDPL tỉnh
 
Ảnh: Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trao Bằng khen cho tập thể


Ảnh: Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân

 
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐPH PBGDPL tỉnh trao Bằng khen cho cá nhân
 
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐPH PBGDPL tỉnh trao Bằng khen cho cá nhân


  Ảnh: Đồng chí Tăng Thị Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch HĐPH PBGDPL tỉnh trao Bằng khen cho cá nhân
 
Ảnh: Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trao Giấy chứng nhận cho thí sinh Phạm Tú Anh, đạt giải Nhất Cuộc thi trực tuyến


Ảnh: Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt giải Cuộc thi trực tuyến
 
Ảnh: Đồng chí Lê Trung Dũng, Chánh Thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến, quán triệt Luật Giao dịch điện tử
 
Ảnh: Đồng chí Phạm Tài Quân, Phó Trưởng Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh phổ biến, quán triệt Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị 

Tin: Minh Hiền

Ảnh: Đức Thành


Tổng số: 822 | Trang: 1 trên tổng số 83 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: