Công văn số 148/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 14/02/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 14 tháng 2 năm 2022 - 17:27
V/v đăng tải danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


186 views

Tổng số: 604 | Trang: 1 trên tổng số 61 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: