CHUYÊN MỤC >> Tin hoạt động
Hội Luật gia tỉnh kết các Chương trình phối hợp

Ngày 11/4/2019, Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ ký kết các Chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Giám...

Thứ 5, 25/4/2019Tổng số: 1 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang