Hội Luật gia tỉnh kết các Chương trình phối hợp
Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019 - 08:42
Ngày 11/4/2019, Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ ký kết các Chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh chủ trì buổi Lễ.

 Tham dự Lễ ký kết có 70 đại biểu là lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và đại diện các phòng, ban, đơn vị của 04 cơ quan ký kết Chương trình phối hợp.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh chủ trì thảo luận

Tại buổi Lễ các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến và thống nhất cao về nội dung các Chương trình phối hợp. Đại diện Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh đã ký kết 03 Chương trình phối hợp, gồm: (1) Chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng chính sách pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và giám sát việc thi hành pháp luật, hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019-2022; (2) Chương trình phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2019 - 2023; (3) Chương trình phối hợp công tác với Sở Tư pháp, giai đoạn 2019-2023.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ KÝ KẾT

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chánh án TAND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh và đồng chí Hà Quang Giai, Phó Giám đốc Sở Tư pháp ký kết Chương trình phối hợp.


Ảnh: Đồng chí Phạm Văn Giáp, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh và đồng chí Đặng Minh Tơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký kết Chương trình phối hợp.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chánh án TAND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh ký kết Chương trình phối hợp.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh đề nghị các cơ quan phối hợp với Hội Luật gia tỉnh triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chương trình phối hợp; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các phòng, đơn vị cấp huyện phối hợp với Hội Luật gia cấp huyện ký kết chương trình/kế hoạch phối hợp và tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

Tin: Minh Hiền
Ảnh: Đức Thành
401 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: