Số - ký hiệu: 262/STP-TTr Ngày ban hành: 01/04/2021
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Pháp chế
Trích yếu: Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về