Số - ký hiệu: 28/KH-STP Ngày ban hành: 14/06/2019
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Pháp chế
Trích yếu: Kiểm tra công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý năm 2019
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: