Khảo sát về chất lượng các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Thứ Hai, ngày 15 tháng 6 năm 2020 - 09:51

Nhằm đánh giá chất lượng các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian qua và khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý của các doanh nghiệp trong giai đoạn 2020 – 2025, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang trân trọng đề nghị quý doanh nghiệp trả lời Phiếu khảo sát về chất lượng các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang cam kết các thông tin do doanh nghiệp cung cấp được bảo mật và chỉ được sử dụng cho mục đích đánh giá chất lượng các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian tới, đảm bảo phù hợp, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Đường link khảo sát: forms.gle/vN1AiLkeKn7cgYYd9


File đính kèm: Kích chuột để tài về


774 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: