Quyết định số 96/QĐ-STP ngày 04/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Tư, ngày 5 tháng 6 năm 2019 - 10:47
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


918 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: