CHUYÊN MỤC >> Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Thứ 4, 6/9/2017


Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Thứ 4, 6/9/2017Tổng số: 2 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang