CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Thông báo số 132/TB-UBND ngày 29/8/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Tuyên Quang

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất co thu tiền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Tuyên Quang tại phiên đấu giá đợt 3 năm 2019

Thứ 6, 30/8/2019


Thông báo số 78/TH-UBND ngày 06/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

V/v lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tại phiên đấu giá đợt 2 năm 2019

Thứ 6, 7/6/2019


Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số khu vực trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

Thứ 2, 13/5/2019


Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu quy hoạch chi tiết xây dựng trụ sở UBND, trạm Y tế và khu dân cư Công ty TNHH một thành viên cơ khí hóa chất 13 (Nhà máy Z113 cũ) thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 10/5/2019


Thông báo số 69/TB-UBND ngày 09/5/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Tuyên Quang tại phiên đấu giá đợt 1 năm 2019

Thứ 6, 10/5/2019


Thông báo số 39/TB-UBND ngày 18/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

V/v lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tại phiên đấu giá đợt 1 năm 2019

Thứ 6, 19/4/2019


Quyết định số 55/QĐ-STP ngày 26/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Phê duyệt Kế hoạch công tác Đấu giá tài sản năm 2019 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Thứ 7, 30/3/2019


Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại địa bàn huyện Hàm Yên

Thứ 6, 14/12/2018


Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại xóm 8, xóm 9, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn

Thứ 2, 26/11/2018


Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 16/11/2018Tổng số: 33 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang