CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vựctrên địa bàn thành phố Tuyên Quang

Thứ 5, 21/5/2020


Công văn số 1566/BTP-BTTP ngày 29/4/2020 của Bộ Tư pháp

V/v thi hành Luật Đấu giá tài sản

Thứ 2, 4/5/2020


Công văn số 1096/UBND-NC ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai chính thức Cổng thôngtin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

Thứ 2, 20/4/2020


Thông báo số 74/TB-UBND ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tại phiên đấu giá đợt 1 năm 2020

Thứ 7, 18/4/2020


Thông báo số 29/TB-UBND ngày 10/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương

về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sơn Dương đợt 1 năm 2020

Thứ 4, 11/3/2020


Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ởtại địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 25/12/2019


Thông báo số 156/TB-UBND ngày 14/11/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư thôn Nà Cọn, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 10/12/2019


Thông báo số 188/TB-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê tại phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang

Thứ 4, 4/12/2019


Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 30/11/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang

Về việcphê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 (đợt 1)trên địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 4/12/2019


Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đấttại một số khu vực thuộchuyện Yên Sơn

Thứ 6, 29/11/2019Tổng số: 50 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang