CHUYÊN MỤC >> Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá số 171/TB-TTDVĐGTS

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, đợt 3 (tài sản của: Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang)

Thứ 6, 11/10/2019


Quyết định số 138/QĐ-STP ngày 05/9/2019 của Sở Tư pháp

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảoQuyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 6/9/2019


Thông báo bán đấu giá số 145/TB-TTDVĐGTS

Tài sản bán đấu giá: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương)

Thứ 4, 28/8/2019


Thông báo bán đấu giá số 138/TB-TTDVĐGTS

Tài sản bán đấu giá: quyền sử dụng đất (tài sản của UBND huyện Chiêm Hóa)

Thứ 4, 21/8/2019


Thông báo bán đấu giá số 112/TB-TTDVĐGTS

Tài sản bán đấu giá: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Na Hang)

Thứ 3, 16/7/2019


Thông báo bán đấu giá số 93/TB-TTDVĐGTS

Tài sản bán đấu giá: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Tuyên Quang)

Thứ 6, 21/6/2019


Thông báo bán đấu giá số 99/TB-TTDVĐGTS

về việc đâu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất tại Khu quy hoạch chi tiết xây dựng trụ sở UBND, trạm y tế và khu dân cư công ty TNHH một thành viên cơ khí hóa chất 13 (Nhà máy Z113 cũ) thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn ngày 10/7/2019

Thứ 5, 20/6/2019


Thông báo bán đấu giá số 100/TB-TTDVĐGTS

Tài sản bán đấu giá: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Tuyên Quang)

Thứ 5, 20/6/2019


Thông báo bán đấu giá số 86/TB-TTDVĐGTS

Tài sản bán đấu giá: Xe ô tô khách 46 chỗ ngồi, biển kiểm soát: 22B-000.18 (tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Yên Sơn, phòng giao dịch Mỹ Lâm)

Thứ 6, 31/5/2019


Thông báo bán đấu giá số 85/TB-TTDVĐGTS

Tài sản bán đấu giá: quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Yên Sơn, phòng giao dịch Trung môn)

Thứ 6, 31/5/2019Tổng số: 149 | Trang: 1 trên tổng số 15 trang