Số - ký hiệu: 15/KH-STP Ngày ban hành: 25/03/2021
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Trích yếu: Thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 16/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Chương trìnhphòng, chống mại dâm năm 2021 02/04/2021
2 733/UBND-KGVX Công văn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc giavì trẻ em giai đoạn 2021-2030 24/03/2021
3 40/KH-UBND Kế hoạch Triển khai Chiến lược bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bànTỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 2060/QĐ-TTg ngày 12/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 17/03/2021
4 39/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch năm an toàn giao thông 2021 17/03/2021
5 04/KH-BCĐ Kế hoạch Triển khai thực hiện cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 26/02/2021
6 403/UBND-KGVX Công văn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 20/02/2021
7 405/UBND-TH Công văn cung cấp thông tin phục vụ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 20/02/2021
8 08/TB-UBND Thông báo Kết luận phiên họp ngày 16/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 16/02/2021
9 13/BC-STP Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 09/02/2021
10 01/NQ-STP-BCHCĐ Nghị Quyết Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp năm 2021 01/02/2021
11 09/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 18/01/2021
12 01/CT-BTP Chỉ thị Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 12/01/2021
13 08/BC-SLĐTBXH Báo cáo Kết quả công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020 11/01/2021
14 18/QĐ-UBND Quyết định Về việc kiện toàn và đổi tên "Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng chống AIDS; phòng chốngtệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc "thành "Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang" 11/01/2021
15 56/UBND-NC Công văn công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Tuyên Quang 09/01/2021
16 01/CTr-HĐND Chương trình Chương trình giám sát năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 04/01/2021
17 4129/UBND-TH Công văn V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đónTết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 25/12/2020
18 130/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 08/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới 14/12/2020
19 11-BC/TU Báo cáo Kết quả thực hiện nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 của BTV Tỉnh ủy (khóa XVI) về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 03/12/2020
20 1017/SNV-CCHCVTLT Công văn Về việc thực hiện Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 20/11/2020