Số - ký hiệu: 02/KH-STP Ngày ban hành: 06/01/2022
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tư pháp
Trích yếu: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 89/BTP-VP Công văn Bộ Tài liệu trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 11/01/2022
2 0 số Công văn Tài liệu Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022 20/12/2021
3 360/MH-UBND Công văn Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022 17/12/2021
4 79/TB-BTP Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Lê Thành Long tại buổi làm việc với các đơn vị về tình hình công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp ngày 10 tháng 12 năm 2021 15/12/2021
5 1829/QĐ-BTP Quyết định tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022. 10/12/2021
6 329/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 09/12/2021
7 4587/UBND-NC Công văn báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022 22/11/2021
8 286/BC-STP Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 19/11/2021
9 4138/KH-BTP Kế hoạch Tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 09/11/2021
10 1242/STP-VP Công văn Về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022 05/11/2021
11 227/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 10 năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2021 18/10/2021
12 204/BC-STP Báo cáo Báo cáo kết quả công tác tư pháp Quý III; phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp Quý IV năm 2021 17/09/2021
13 197/BC-STP Báo cáo Báo cáo kết quả công tác tư pháp Quý III và 9 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp Quý IV năm 2021 10/09/2021
14 31-BC/ĐU Báo cáo Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác tháng 8/2021; phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2021 10/09/2021
15 181/BC-STP Báo cáo Kết quảcông tác tư pháp tháng 8 năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021 18/08/2021
16 155/BC-BTP Báo cáo Công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2021 07/08/2021
17 2611/BTP-VP Công văn kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021 04/08/2021
18 145/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 7 năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2021 16/07/2021
19 31/KH-STP Kế hoạch Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp, công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021 28/06/2021
20 116/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 6 năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2021 19/06/2021