Số - ký hiệu: 01/KH-STP Ngày ban hành: 06/01/2022
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu: Thực hiện Chỉ thị số10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thuỷ văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 03-CT/TU Chỉ thị Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 16/12/2021
2 765/QĐ-UBND Quyết định Về việc ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khẩn cấp di dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 1) 13/12/2021
3 766/QĐ-UBND Quyết định Về việc ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Kè chống sạt lở bờ suối xã Côn Lôn, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 1) 13/12/2021
4 671/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi đất do Ủy ban nhân dân xã Mỹ Bằng quản lý; giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Yên Sơn quản lý để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật 05/11/2021
5 609/QĐ-UBND Quyết định Về việc ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: xây dựng chỉnh trang khu vực trung tâm hành chính thành phố Tuyên Quang 05/10/2021
6 561/QĐ-UBND Quyết định Về việc ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Khu dân cư tổ dân phố Ba Trãng (Đoạn Km 36 + 700 - QL2), thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 11/09/2021
7 671-CV/TU Công văn thực hiện phong trào " Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa" 30/08/2021
8 503/QĐ-UBND Quyết định ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Trạm dừng nghỉ tại Km 16 đường Na Hang - Tuyên Quang huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 25/08/2021
9 488/QĐ-UBND Quyết định ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Lô, Km71 đường Tuyên Quang -Hà Giang đi Bạch Xa, xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 17/08/2021
10 134/KH-UBND Kế hoạch Giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km 14 Quốc lộ 2 Tuyên Quang –Hà Giang 17/08/2021
11 472/QĐ-UBND Quyết định Về việc uỷ quyền thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km 14 Quốc lộ 2 Tuyên Quang –Hà Giang (địa phận huyện Yên Sơn) 12/08/2021
12 467/QĐ-UBND Quyết định Về việc ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km 14 Quốc lộ 2 Tuyên Quang – Hà Giang, địa phận thành phố Tuyên Quang 10/08/2021
13 465/QĐ-UBND Quyết định ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tập thể tổ 4, tổ 11 (tổ 18 cũ), phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 10/08/2021
14 464/QĐ-UBND Quyết định Về việc ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Quy hoạch xây dựng khu dân cư tổ 14 và tổ 15, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 10/08/2021
15 466/QĐ-UBND Quyết định Về việc hủy bỏ Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 07/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thu hồi đất công trình Đường cứu hộ, cứu nạn từ đường Quang Trung đến Km 14 đến Quốc lộ 2, tỉnh Tuyên Quang đoạn qua địa phận phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 1) 10/08/2021
16 427/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 các huyện, thành phố 02/08/2021
17 296/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất để xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tránh lũ từ trung tâm hành chính thành phố đến đường Lê Đại Hành 30/07/2021
18 284/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh một phần nội dung quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND thành phố về việc thu hồi đất 19/07/2021
19 61/NQ-HĐND Nghị Quyết Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 16/07/2021
20 62/NQ-HĐND Nghị Quyết Nghị quyết về bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 16/07/2021