Thông báo số 2883/TB-BTP ngày 07/8/2020 của Bộ Tư pháp
Thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020 - 15:51
Về việc công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản


File đính kèm: Kích chuột để tài về


479 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: