Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ Nội vụ
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2020 - 16:09
Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức


File đính kèm: Kích chuột để tài về


655 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: