Kế hoạch liên ngành số 2065/KHLN-BTP-HLHPNVN ngày 09/6/2020 giữa Bộ Tư pháp - Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2020 - 15:00
V/v thực hiện Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm 2020


File đính kèm: Kích chuột để tài về


821 views

Tổng số: 14 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: