Báo cáo số 14/BC-VP ngày 09/6/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2020 - 15:24
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vịtrên địa bàn tỉnh từ ngày 16/4/2020 đến ngày 15/5/2020


File đính kèm: Kích chuột để tài về


588 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: