Báo cáo số 10/BC-VP ngày 09/5/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Hai, ngày 11 tháng 5 năm 2020 - 14:15
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/03/2020 đến ngày 15/4/2020


File đính kèm: Kích chuột để tài về


640 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: