Thông tư 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp
Thứ Tư, ngày 4 tháng 12 năm 2019 - 10:57
Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.


File đính kèm: Kích chuột để tài về


2.356 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: