Thông báo số 132/TB-UBND ngày 29/8/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 30 tháng 8 năm 2019 - 17:12
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất co thu tiền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Tuyên Quang tại phiên đấu giá đợt 3 năm 2019


File đính kèm: Kích chuột để tài về


522 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: