Thông báo số 78/TH-UBND ngày 06/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 7 tháng 6 năm 2019 - 10:19
V/v lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tại phiên đấu giá đợt 2 năm 2019


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.117 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: