Tuyên Quang tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ Hai, ngày 3 tháng 6 năm 2019 - 15:14
Ngày 28/5/2019, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang khai mạc Lớp bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh dự và chỉ đạo Lớp bồi dưỡng.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng

Tham dự Lớp bồi dưỡng có 250 học viên là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ pháp chế Sở, ngành, doanh nghiệp nhà nước; công chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các Ban Đảng Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Tại Lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghe Tiến sỹ Vũ Hoài Phương, giảng viên Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt các chuyên đề dành cho báo cáo viên pháp luật theo quy định tại Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, trong đó tập trung tập huấn về kỹ năng xây dựng đề cương tuyên truyền pháp luật và kỹ năng tiến hành một buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Thông qua Lớp bồi dưỡng đã giúp các học viên nắm được vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; củng cố, trau dồi những kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản trong quá trình thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; góp phần nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

QUANG CẢNH LỚP BỒI DƯỠNG

 

 

Tin: Minh Hiền
Ảnh: Đức Thành
983 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: