Chương trình phố hợp số 06-CTPH/MTTQ-TTT-STP-HLG-ĐLS
Thứ Năm, ngày 31 tháng 1 năm 2019 - 09:10
Chương trình phối hợp giữa ban thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh với Thanh tra Tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.035 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: