Báo cáo số 32/BC-STP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 8 tháng 3 năm 2019 - 10:20
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ quý I năm 2019


File đính kèm: Kích chuột để tài về


562 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: