Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Năm, ngày 14 tháng 2 năm 2019 - 15:29
Về việc tăng cường phối hợp giữa các Sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo., kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.104 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: