Công văn số 2684-CV/TU ngày 25/02/2019 của Tỉnh ủy Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 5 tháng 3 năm 2019 - 16:10
V/v thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/219 của Bộ Chính trị


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.210 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: