Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2018
Thứ Năm, ngày 28 tháng 2 năm 2019 - 17:29
Vừa qua, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng (Sau đây viết tắt là Hội đồng phối hợp liên ngành) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành và đồng chí Hà Quang Giai, Phó giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành chủ trì.

 Tham dự Hội nghị có các đại biểu là Lãnh đạo các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành; Lãnh đạo Đoàn Luật sư tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ và Trại Tạm giam Công an tỉnh; đại diện các phòng Nghiệp vụ có liên quan thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Tòa chuyên trách thuộc Tòa án nhân dân tỉnh; thành viên Tổ giúp việc của Hội đồng phối hợp liên ngành; đại diện Công an huyện, thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, thành phố, Tòa án nhân dân huyện, thành phố, Phòng Tư pháp huyện, thành phố; đại diện các tổ chức hành nghề luật sư đăng ký tham gia TGPL; các Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư - cộng tác viên, chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp năm 2018, thảo luận Kế hoạch công tác năm 2019. Theo Báo cáo kết quả công tác trợ giúp pháp lý năm 2018 đã thực hiện 407 vụ việc/407 người (tư vấn pháp luật 156 vụ việc/156 người; tham gia tố tụng 250 vụ việc/250 người; đại diện ngoài tố tụng 01 vụ việc/01 người), trong đó tham gia tố tụng tăng 61 vụ việc (32,3%) so với năm 2017. Các vụ việc TGPL được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đáp ứng 100% yêu cầu TGPL của công dân; chất lượng vụ việc do Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư là cộng tác viên thực hiện từng bước được nâng cao; công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng với Trung tâm Trợ giúp pháp lý và người thực hiện TGPL ngày càng tốt hơn; sự phối hợp, trao đổi giữa Sở Tư pháp- Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành với các cơ quan thành viên Hội đồng ngày càng chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin về việc thực hiện nhiệm vụ tham gia tố tụng của Trợ giúp viên, Luật sư là cộng tác viên TGPL.

Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác TGPL trong hoạt động tố tụng như: Việc phổ biến, tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý, các văn bản hướng dẫn thi hành, Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng chưa được thực hiện thường xuyên, do vậy số người từ chối được TGPL còn nhiều; việc phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng của một số cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành có lúc còn chưa chặt chẽ, một số vụ việc TGPL chất lượng chưa cao; còn có Trợ giúp viên kỹ năng tranh tụng hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành đánh giá cao kết quả công tác phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2018, đồng thời đề nghị các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý, Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng, nâng cao số lượng, chất lượng TGPL trong hoạt động tố tụng, thể hiện tính nhân văn sâu sắc với mục tiêu lấy người được TGPL làm trung tâm, nhằm giúp các đối tượng chính sách, những người yếu thế trong xã hội không có điều kiện được tiếp cận với các dịch vụ pháp lý, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp mà không phải trả chi phí./.

Tin: Việt Hạnh
Ảnh: Đức Thành
1.780 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: