Hướng dẫn số 36-HD/BTGTU ngày 04/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang
Thứ Hai, ngày 10 tháng 12 năm 2018 - 11:07
Hướng dẫn tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


File đính kèm: Kích chuột để tài về


394 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: